مقاله تاثیر پربیوتیک اینولین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت در برابر استرس در ماهی قرمز حوض (Carassius auratus gibelio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۵۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر پربیوتیک اینولین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت در برابر استرس در ماهی قرمز حوض (Carassius auratus gibelio)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی قرمز حوض (Carassius auratus gibelio)
مقاله پربیوتیک اینولین
مقاله رشد
مقاله ترکیب بدن
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: چیت ساز حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر مکمل غذایی اینولین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه، تراکم لاکتوباسیل های روده و مقاومت به استرس های محیطی در ماهی قرمز حوض (carassius auratus gibelio) مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملا تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ گرم اینولین در هر کیلوگرم جیره تجاری بیومار (۳۸٫۸% پروتئین و ۱۵% چربی) در قالب چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. آزمایش در آکواریوم های ۶۰ لیتری انجام گرفت. تعداد ۲۴۰ عدد بچه ماهی با وزن متوسط ۰٫۰۵±۵٫۲۴ گرم با تراکم ۲۰ عدد در مخازن توزیع و بمدت ۶۰ روز به میزان ۵ درصد وزن بدن تغذیه شدند. با توجه به نتایج بدست آمده بهترین عملکرد رشد و کارایی تغذیه در تیمار ۱٫۵ گرم اینولین در هر کیلوگرم جیره مشاهده شد (p<0.05). اما تفاوت معنی داری در نرخ بازماندگی بین تیمارها مشاهده نگردید ((p>0.05. بیشترین میزان پروتئین (p>0.05) و کمترین میزان چربی لاشه (p<0.05) در تیمار ۱٫۵ گرم اینولین در هر کیلوگرم جیره بود. ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف اینولین مقاومت بیشتری در برابر استرسهای محیطی نسبت به تیمار شاهد داشتند و در تست قلیایی و افزایش دما اختلاف معنی داری مشاهده گردید (p<0.05). در مجموع نتایج این مطالعه نشان میدهد افزودن اینولین به جیره ماهی قرمز حوض به ویژه در سطح ۱٫۵ گرم در هر کیلوگرم جیره در بهبود رشد، کارایی تغذیه، بازماندگی و مقاومت در برابر استرس می تواند موثر واقع شود.