مقاله تاثیر پرایمینگ بر صفات جوانه زنی بذر ذرت K.Sc 640 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۴۹ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر پرایمینگ بر صفات جوانه زنی بذر ذرت K.Sc 640
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله پرایمینگ
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله متوسط جوانه زنی
مقاله شاخص ویگور ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سوخت آبندانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذر ذرت K. Sc640، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد قائم شهر در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمارها شامل پلی اتیلن گلایکول (PEG)، با غلظت های  5و ۱۰ درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت های ۱ و ۲ درصد، کلرید پتاسیم (KCl) با غلظت های ۲ و ۴ درصد، آب به عنوان هیدورپرایمینگ و شاهد یا بدون پرایمینگ بود. نتایج نشان داد که حداکثر سرعت جوانه زنی با پرایم نمودن توسط پلی اتیلن گلایکول و نیترات پتاسیم به ترتیب با غلظت های ۱۰ و یک درصد و هیدروپرایمینگ به دست آمد. بیشترین طول ریشه چه و میانگین جوانه زنی به ترتیب برای شاهد و نیترات پتاسیم یک درصد حاصل شد. حداکثر طول ساقه چه با پرایم نمودن با نیترات پتاسیم یک درصد و کمترین طول ریشه چه و ساقه چه برای محلول نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم با غلظت های ۲ و ۴ درصد نتیجه شد. حداکثر شاخص میزان جوانه زنی، میانگین جوانه زنی روزانه و متوسط زمان جوانه زنی به ترتیب با پرایم نمودن توسط نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم با غلظت های ۲ و ۴ درصد حاصل گردید. بیشترین نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه تحت کلرید پتاسیم با غلظت ۴ درصد حاصل شد. بیشترین نسبت وزن تر ریشه چه به ساقه چه با پرایم نمودن کلرید پتاسیم با غلظت ۴ درصد حاصل شد. حداقل شاخص ویگور ۲ با پرایم شدن توسط نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم با غلظت های ۲ و ۴ درصد به دست آمد.