مقاله تاثیر پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر بهره وری: رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر بهره وری: رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله پذیرش شرکت ها در بورس
مقاله رشد اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبایی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی شورکی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتقای بهره ورری به عنوان یکی از راهکارهای مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است، به گونه ای که کشورهای موفق بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق به دست آورده اند. از سویی، توسعه بورس اوراق بهادار از ابزارهای مهم جهت نیل به رشد پایدار اقتصادی و افزایش بهره وری محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر کارایی فنی (بهره وری) شرکت های مزبور می باشد. در این راستا، ۱۷ شرکت از شرکت های متعلق به گروه صنعت سیمان، گچ و آهک انتخاب شده و کارایی فنی آنها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها در طول ۳ سال پیش و پس از پذیرش در بورس مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از افزایش بهره وری شرکت ها پس از پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار است، به گونه ای که میانگین شاخص بهره وری از ۶۰۳/. پیش از پذیرش در بورس به ۶۶۰/. پس از پذیرش افزایش یافته است. علاوه بر این، با مقایسه شاخص های بهره وری پیش و پس از پذیرش در بورس از طریق آزمون مقایسه زوجی این افزایش در بهره وری معنادار است.