مقاله تاثیر پتانسیل های کاتدی بر رفتار خوردگی تحت تنش فولاد X52API 5L در محیط با PH نزدیک به خنثی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مواد نوین از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر پتانسیل های کاتدی بر رفتار خوردگی تحت تنش فولاد X52API 5L در محیط با PH نزدیک به خنثی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردگی تحت تنش
مقاله X52
مقاله pH نزدیک به خنثی
مقاله حفاظت کاتدی
مقاله آزمون کشش با نرخ کرنش کم
مقاله پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاویدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بهالو هوره صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش رفتار خوردگی تحت تنش فولاد API 5L X52حین حفاظت کاتدی در شرایط PH نزدیک به خنثی با استفاده از آزمون کشش با نرخ کرنش کم، آزمایش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و آنالیز سطوح شکست مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمون کشش با نرخ کرنش کم، شدت افت در کاهش سطح مقطع و ازدیاد طول به عنوان معیارهای ارزیابی حساسیت به خوردگی تحت تنش در نظر گرفته شد و نتایج حاصل از آن حاکی از شکست داکتیل در پتانسیل های اعمالی کم و شکست ترد در پتانسیل های اعمالی کاتدی تر بود. بمنظور شبیه سازی رفتار نوک ترک و دیواره آن آزمون پلاریزاسیون به ترتیب در دو نرخ روبش سریع و آهسته انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که در پتانسیل های اعمالی کم و متوسط، ساز و کار غالب در فرآیند خوردگی تحت تنش فولاد X52، انحلال آندی بوده و در پتانسیل های اعمالی کاتدی تر، ضمن توقف خوردگی تحت تنش، پدیده تردی هیدروژنی عامل بروز شکست فولاد ذکر شده در محیط با pH نزدیک به خنثی می باشد.