مقاله تاثیر پتاسیم و تنش خشکی بر شاخص های رشد و غلظت عناصر غذایی برگ گیاه گلرنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۶۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر پتاسیم و تنش خشکی بر شاخص های رشد و غلظت عناصر غذایی برگ گیاه گلرنگ
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمبود آب قابل استفاده
مقاله صفات رشد
مقاله ترکیب شیمیایی برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزآبادی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: گلچین احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور محمدامیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر پتاسیم و تنش خشکی بر شاخص های رشد و غلظت عناصر برگ در گیاه گلرنگ، آزمایشی گلخانه ای با ۱۲ تیمار و سه تکرار، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه گروه خاک شناسی دانشگاه زنجان به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل ترکیب چهار سطح پتاسیم (۸۰، ۱۳۰، ۱۸۰ و ۲۳۰ میلی گرم در کیلوگرم) و سه سطح تنش خشکی (۱۰۰، ۶۰ و ۳۰ درصد ظرفیت مزرعه) بودند که به خاک گلدان های پنج کیلوگرمی اعمال گردیدند. نتایج نشان داد که تنش خشکی منجر به کاهش ارتفاع گیاه و سطح برگ، وزن خشک اندام های هوایی و رطوبت نسبی برگ شد، ولی افزایش شاخص کلروفیل برگ را به همراه داشت. تنش خشکی هم چنین موجب کاهش غلظت روی، منگنز، مس، فسفر، نیتروژن و کلسیم، و افزایش غلظت آهن و پتاسیم برگ گردید. کاربرد پتاسیم موجب افزایش همه شاخص های مورد بررسی رشد در گیاه شد. پتاسیم هم چنین منجر به افزایش غلظت پتاسیم، آهن و مس و کاهش غلظت نیتروژن، فسفر، کلسیم، منگنز و روی گردید. به طورکلی، تنش خشکی منجر به کاهش تولید ماده خشک و به هم زدن تعادل یونی در گیاه گلرنگ شد. اما نتایج نشان داد که کاربرد پتاسیم در کاهش اثر سو تنش خشکی در گیاه گلرنگ موثر بود.