مقاله تاثیر پارامترهای اولیه توپوگرافی و عامل پوشش/ کاربری اراضی بر تراکم کربن آلی خاک در بخشی از اراضی شمال ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۹۶۳ تا ۹۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر پارامترهای اولیه توپوگرافی و عامل پوشش/ کاربری اراضی بر تراکم کربن آلی خاک در بخشی از اراضی شمال ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های اولیه توپوگرافی
مقاله تراکم کربن آلی خاک
مقاله پوشش/ کاربری اراضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتکار سامره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ایوبی شمس اله
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان ماهینی عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغییرات پوشش/ کاربری اراضی و تخریب جنگل و خاک به طور موثر بر انتشار گازهای گلخانه ای اثر می گذارد و منجر به گرمایش جهانی می گردد. این تحقیق با هدف بررسی روابط بین تراکم کربن آلی خاک (SOCD) و پارامترهای اولیه توپوگرافی در دو عمق ۲۰-۰ و ۴۰-۲۰ سانتی متری در منطقه دیلمان استان گیلان انجام گرفت. از روش تصادفی-طبقه بندی شده به منظور مشخص کردن محل پلات های نمونه برداری در واحدهای همگن استفاده شد. روش و الکلی- بلاک برای اندازه گیری میزان کربن آلی خاک استفاده گردید. در نهایت از روش آماری آنالیز واریانس و همبستگی برای بررسی روابط بین تراکم کربن آلی خاک و پارامترهای اولیه توپوگرافی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در هریک از طبقات کاربری/ پوشش اراضی نقش عوامل اولیه توپوگرافی بر تراکم SOC متفاوت می باشد. در اراضی جنگلی شیب دارای نقش موثری بر SOCD می باشد، درصورتی که در اراضی کشت شده و مراتع فاقد نقش موثر می باشد. ارتباط معنی داری بین جهت جغرافیایی با SOCD منطقه در هیچ یک از کاربری/ پوشش ها در عمق ۲۰-۰ سانتی متری وجود ندارد. ارتفاع دارای نقش موثر بر تراکم SOC در اراضی کشت شده و مراتع می باشد درصورتی که فاقد هر گونه تاثیر معنی دار در اراضی جنگلی است. داشتن اطلاعات کافی از نقش عوامل اولیه توپوگرافی در افزایش فرآیند ترسیب کربن در کاربری های مختلف می تواند در مدیریت پایدار اراضی به ویژه مناطق شمالی کشور موثر باشد.