مقاله تاثیر یک وهله رقابت تکواندو بر سطح کورتیزول، تستوسترون و IgA بزاقی تکواندو کاران نخبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک وهله رقابت تکواندو بر سطح کورتیزول، تستوسترون و IgA بزاقی تکواندو کاران نخبه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکواندو کار
مقاله بزاق
مقاله تستوسترون
مقاله کورتیزول
مقاله ایمونوگلوبولین A

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدوند مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش ها نشان می دهد تمرینات شدید و یا طولانی می تواند بر بیوشیمیایی، هورمونی و ایمنی بدن اثرگذار باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک وهله رقابت تکواندو بر پاسخ IgA، کورتیزول و تستوسترون بزاقی تکواندو کاران لیگ برتر تکواندو ایران بود.
روش: به این منظور بازیکنان ۲ تیم لیگ برتر سال ۸۸ شامل ۱۶ ورزشکار تکواندو با میانگین سن ۲۴±۴ سال، قد ۱۷۹٫۳±۱۵٫۷ سانتی متر، وزن ۷۴٫۷±۳۵٫۳ کیلو گرم، شاخص توده بدنی ۲۳٫۰۳±۶٫۵ و سابقه تمرینی ۱۲٫۴±۵٫۴ سال به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از آزمودنی ها در زمان استراحت و ۲۴ ساعت قبل و ۲۰ دقیقه پس از رقابت نمونه گیری به عمل آمد، نمونه گیری شامل ۴ میلی لیتر از بزاق تحریک نشده آنان بود که نهایتا جهت بررسی تغییرات غلظت ایمونوگلوبولین A بزاقی و همچنین کورتیزول و تستوسترون بزاقی مورد آزمایش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS در سطح معنی داری (P<0.05) صورت پذیرفت.
یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که یک وهله رقابت تکواندو به کاهش معنادار IgA بزاقی منجر شد (P<0.001)، در این شرایط کورتیزول بزاقی افزایش معناداری یافت (P<0.006)، ولی تغییرات تستوسترون بزاقی با وجود کاهش معنادار نبود (P<0.454). تاثیر یک وهله رقابت تکواندو باعث گردید که نسبت تستوسترون به کورتیزول(T/C)  بزاقی نیز پس از رقابت نسبت به قبل از آن کاهش یابد.
نتیجه گیری: یک وهله رقابت تکواندو ممکن است وضعیت ایمنی تکواندو کاران را به مخاطره بیاندازد لذا توصیه می شود راهبردهای تغذیه ای و تمرینی مناسب مد نظر قرار گیرد.