مقاله تاثیر یک دوره فعالیت های هوازی متوسط همراه با مصرف ویتامین E بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و شاخص های استرس اکسایشی و آسیب عضلانی دانشجویان پسر فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۳۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره فعالیت های هوازی متوسط همراه با مصرف ویتامین E بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و شاخص های استرس اکسایشی و آسیب عضلانی دانشجویان پسر فعال
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت هوازی متوسط
مقاله مکمل سازی
مقاله گلوتاتیون پراکسیداز
مقاله استرس اکسایشی
مقاله آسیب عضلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کتبی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر یک دوره فعالیت هوازی متوسط همراه با مصرف ویتامین E بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و شاخص های استرس اکسایشی و آسیب عضلانی دانشجویان پسر فعال بود. به این منظور ۴۵ دانشجوی پسر سالم فعال به صورت هدفمند انتخاب شدند و به شکل تصادفی در سه گروه قرار گرفتند؛ گروه تمرین – دارونما (n=15، وزن  5.31±۶۹٫۴۵کیلوگرم، سن  1.6±۲۳٫۸سال)، گروه تمرین – مکمل (n=15، وزن  4.56±۷۲٫۲۱کیلوگرم، سن  2.3±۲۲٫۴سال) و گروه کنترل – دارونما (n=15، وزن  6.86±۶۸٫۷۴کیلوگرم، سن  1.8±۲۲٫۹سال). آزمودنی ها به مدت ۸ هفته تحت یک برنامه تمرین هوازی با شدت ۶۵-۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب همراه با مصرف ویتامین E قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیرهای وابسته، نمونه خونی آزمودنی ها ۲۴ ساعت قبل از اولین جلسه تمرین و ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که مقادیر GPX، MAD،CP  و VO2max پس آزمون گروه تمرین – مکمل در مقایسه با پیش آزمون تفاوت معنی داری داشته است.