مقاله تاثیر یک دوره تمرینات نوتوانی قلبی بر آستانه بی هوازی و شاخص های همودینامیکی در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره تمرینات نوتوانی قلبی بر آستانه بی هوازی و شاخص های همودینامیکی در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های همودینامیکی
مقاله آستانه بی هوازی
مقاله تمرینات نوتوانی قلبی
مقاله امپدانس کاردیوگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رواسی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: سوری رحمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد قلبی در حین فعالیت ورزشی نقش مهمی در ظرفیت ورزشی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات همودینامیکی جریان خون در آستانه بی هوازی و نقش آن در ظرفیت ورزشی است. ۲۴ بیمار مبتلا به اختلال عروق کرونر به صورت داوطلبانه به دو گروه تجربی (n=12) و کنترل (n=12) تقسیم شدند. گروه تجربی در تمرینات نوتوانی قلبی به مدت ۸ هفته، ۳ بار در هفته با شدت ۷۰ تا ۸۵ درصد ضربان قلب بیشینه و ۴۰ تا ۶۰ درصد از یک تکرار بیشینه شرکت کردند. تغییرات همودینامیکی در آستانه بی هوازی در ابتدا و ۴۸ ساعت پس از پایان برنامه با روش امپدانس کاردیوگرافی بررسی شد. نتایج نشان داد که تمرین موجب افزایش معنی دار آستانه بی هوازی، اکسیژن مصرفی فلات و برخی از پاسخ های همودینامیکی در آستانه بی هوازی می شود. نتایج نشان داد که تمرینات نوتوانی قلبی با بهبود پاسخ های همودینامیکی موجب بهبود آستانه بی هوازی در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر می شود.