مقاله تاثیر یک جلسه دو استقامت (۵۰۰۰ متر) بر میزان الکترولیت های سرم خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۳۶ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک جلسه دو استقامت (۵۰۰۰ متر) بر میزان الکترولیت های سرم خون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرم خون
مقاله دو استقامت
مقاله الکترولیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفرانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثر یک جلسه دو استقامت (۵۰۰۰ متر) بر میزان الکترولیت های سرم خون بود.
مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی ۱۴ دونده دانشجوی پسر به صورت داوطلبانه شرکت نمودند. بعد از گرم کردن، آزمودنی ها مسافت ۵۰۰۰ متر را در زمان ۲۳ دقیقه دویدند و در مرحله دوم خونگیری شرکت نمودند. از دستگاه فیلم فتومتر و اسپکتروفتومتر برای تعیین الکترولیت های خون استفاده شد.
یافته ها: پنج هزار متر دویدن باعث تغییر معناداری (P=0.039،t= -2.30 ) در سدیم سرم خون می شود. میزان کلسیم نیز در سرم خون به طور معناداری (P= 0.005،t= -3.37 ) به مقدار ۱٫۷ درصد افزایش یافت.
نتیجه گیری: پنج هزار متر دویدن، میزان سدیم و کلسیم موجود در سرم خون را افزایش و میزان پتاسیم را کاهش می دهد.