مقاله تاثیر یک دوره تمرین استقامتی سه هفته ای بر سطوح گرلین بافتی و پلاسمایی رت های نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره تمرین استقامتی سه هفته ای بر سطوح گرلین بافتی و پلاسمایی رت های نژاد ویستار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین استقامتی
مقاله گرلین
مقاله معده
مقاله هورمون کورتیزول
مقاله هورمون رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی چالشتری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرلین پپتیدی، اشتهاآور و مترشحه از معده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ۳ هفته تمرین استقامتی بر گرلین پلاسما و معده و همچنین هورمون های کورتیزول و رشد و نیز وزن رت های نژاد ویستار است. به این منظور ۲۰ رت نر نژاد ویستار (۱۶-۱۴ هفته ای) به طور تصادفی به دو گروه کنترل (n=10) و تجربی (n=10) تقسیم شدند. گروه تجربی با سرعت ۲۵ متر بر دقیقه، ۶۰ دقیقه، ۵ روز در هفته و به مدت ۳ هفته روی تردمیل دویدند. ۴۸ ساعت پس از آخرین مرحله تمرین، رت ها در شرایط سیری، بی هوش شدند و بافت های آنها جدا شد. از آزمون t مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد. در گروه تجربی سطوح گرلین پلاسما و معده و وزن کمتر و مقدار کورتیزول بیشتر از گروه کنترل بود (p<0.05). احتمالا تغییرات هورمونی هنگام ورزش بر سازگاری گرلین موثر است.