مقاله تاثیر یارانه ها و مالیات های غیر مستقیم مواد غذایی بر فقر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر یارانه ها و مالیات های غیر مستقیم مواد غذایی بر فقر
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی سان کاکوانی
مقاله به نفع فقیر
مقاله به ضرر فقیر
مقاله کشش قیمتی فقر
مقاله مالیات
مقاله یارانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقربان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمانی که مالیات و یارانه بر مواد غذایی وضع می شوند، موجب تغییر قیمت آن ها می گردد و از این طریق بر قدرت خرید مصرف کنندگان و رفاه آنان تاثیر می گذارد. بنابراین ضروری است تاثیر انواع یارانه و مالیات های غیر مستقیم مواد غذایی بر فقر مورد بررسی قرار گیرد. هدف مقاله حاضر آن است که با محاسبه کشش قیمتی فقر و شاخص اصلاح فقر برای گروهی از مواد غذایی مشمول مالیات و یارانه در سال های برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور (۱۳۸۳-۱۳۷۹)، تعیین گردد آیا این مالیات ها و یارانه ها بیشتر به نفع افراد فقیر یا غیر فقیر بوده است.