مقاله تاثیر وضعیت پلانتار فلکشن و ایورژن بر روی تغییرات نیروی عکس العمل زمین در جهت داخلی-خارجی در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۳۸ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر وضعیت پلانتار فلکشن و ایورژن بر روی تغییرات نیروی عکس العمل زمین در جهت داخلی-خارجی در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بی ثباتی عملکردی مچ پا
مقاله وضعیت پا
مقاله فرود آمدن
مقاله گوه خارجی پا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی نثار
جناب آقای / سرکار خانم: امیری علی
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: کامیاب مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف:مکانیسم شایع برای پیچ خوردگی خارجی مچ پا اینورشن شدید، پلانتار فلکشن شدید و یا ترکیب هر دو است، که می تواند منجر به بی ثباتی مزمن مچ پا شود. به نظر می رسد وضعیت پا در هنگام تماس با زمین نقش موثری در ایجاد پیچ خوردگی مچ پا دارد. بنابراین ممکن است با محدود کردن وضعیت پا بتوان احتمال پیچ خوردگی را کاهش داد. بنابراین هدف این تحقیق، بررسی تاثیر وضعیت پلانتار فلکشن و ایورژن بر نیروی عکس العمل زمین در جهت داخلی-خارجی حین فرود آمدن در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا بود.
روش بررسی: در این تحقیق که از نوع مورد-شاهدی بود، ۳۲ نفر (۱۸ تا ۳۵سال) شامل دو گروه ۱۷ فرد مبتلا به بی ثباتی عملکردی یک طرفه مچ پا و ۱۵ فرد سالم شرکت داشتند. ابتدا افراد گروه مبتلا به بی ثباتی عملکردی یک طرفه مچ پا توسط پزشک ارتوپد ارجاع داده می شدند. سپس تست های کشویی قدامی و تالار تیلت برای تشخیص بی ثباتی عملکردی مچ پا و سایر معاینات انجام می گردید. آنگاه افراد گروه سالم از لحاظ جنس، سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی با افراد گروه بیمار جور می شدند. آزمودنی ها از یک ارتفاع ۴۰ سانتی متری که در فاصله ۲۵ سانتی متری صفحه نیرو قرار داشت در حالی که پای مورد نظر ریلکس و در وضعیت عدم تحمل وزن بود بر روی پای مقابل ایستاده و با پا مورد نظر در مرکز صفحه نیرو فرود می آمدند. حرکت فرود آمدن در چهار وضعیت مختلف انجام می شد:
۱- وضعیت خنثی مچ پا و گوه خارجی پا، ۲- وضعیت خنثی مچ پا، ۳- وضعیت پاشنه مثبت و گوه خارجی، ۴- وضعیت پاشنه مثبت.
یافته ها: در گروه سالم نیروی عکس العمل زمین در جهت داخلی در وضعیت ۳ نسبت به وضعیت ۲(p=0.007) و هم چنین وضعیت ۳ نسبت به وضعیت  4(p=0.018) افزایش یافته بود. در گروه بیمار نیروهای خارجی در وضعیت ۳ نسبت به وضعیت ۲ (p=0.001) و هم چنین وضعیت ۳ نسبت به وضعیت ۱ (p=0.002) افزایش یافته بود. در گروه بیمار نیروهای داخلی در وضعیت ۴ نسبت به وضعیت ۱ کاهش معناداری را نشان داد (p=0.014).
نتیجه گیری: اعمال گوه خارجی هنگامی که پا در پلانتار فلکشن قرار دارد باعث افزایش نیروهای عکس العمل زمین در جهت داخلی-خارجی گردید. با توجه به نتایج تحقیق می توان احتمال داد که وضعیت پلانتار فلکشن در ایجاد پیچ خوردگی مچ پا موثرتر از اینورژن است. هم چنین از بررسی اطلاعات حاصل از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که احتمالا گوه خارجی پا در هنگامی که مچ پا در پلانتار فلکشن قرار دارد در تغییر نیروهای عکس العمل داخلی-خارجی زمین موثرتر از حالتی است که مچ پا در وضعیت خنثی قرار دارد.