مقاله تاثیر وزن نوزاد و دمای محیط بر میزان انتقال بین وضعیت های هیپوترمی در نوزادان بستری در NICU، با استفاده از مدل مارکوف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۸۲ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر وزن نوزاد و دمای محیط بر میزان انتقال بین وضعیت های هیپوترمی در نوزادان بستری در NICU، با استفاده از مدل مارکوف
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیپوترمی نوزادی
مقاله وزن نوزاد
مقاله دمای محیط تولد
مقاله مدل چند وضعیتی مارکوف
مقاله نرخ انتقال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده باغبان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جام برسنگ سارا
جناب آقای / سرکار خانم: پزشک حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نیری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هیپوترمی یکی از عوامل مهم در بقای نوزادان، به خصوص در میان نوزادان کم وزن است. ماندگاری طولانی مدت در وضعیت هیپوترمی منجر به ورم، خون ریزی، یرقان و مرگ می شود. از این جهت پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی عوامل موثر بر گذار از وضعیت هیپوترمی در نوزادان است.
روش بررسی: نمونه به کار گرفته شده در این پژوهش شامل ۴۳۹ نوزاد بستری در بخش NICU در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران بود. در این مطالعه، درجه حرارت رکتال نوزادان در بدو تولد و سپس در ادامه به فاصله های ۳۰ دقیقه ای، تا رسیدن به دمای نرمال اندازه گیری شد. در تحلیل داده ها و برآورد نرخ انتقال از وضعیت هیپوترمی از مدل چند وضعیتی مارکوف (Markov models) با دو متغیر همراه وزن و دمای محیط تولد استفاده و نرم افزار R برای برازش به کار گرفته شد.
یافته ها: نرخ انتقال از وضعیت هیپوترمی شدید به وضعیت خفیف آن ۰٫۱۱۹۲ در دقیقه و برای انتقال از وضعیت هیپوترمی خفیف به وضعیت نرمال، ۰٫۰۵۴۹ در دقیقه برآورد شد. متغیر وزن اثر معنی داری بر انتقال از وضعیت هیپوترمی به حالت نرمال داشت، فاصله اطمینان ۹۵% (۰٫۴۱۶۵ و ۰٫۱۳۶۴)، (P<0.001). دمای محیط تولد نیز اثر معنی داری بر تغییر وضعیت نوزاد از حالت هیپوترمی به وضعیت نرمال داشت، فاصله اطمینان ۹۵% برای پارامتر اثر دمای محیط بر نرخ انتقال (۰٫۴۹۶۳ و ۰٫۰۴۳۹) و (P<0.001) برآورد شد.
نتیجه گیری: مطالعه نشان داد، نوزادان با وزن نرمال و متولد شده در دمای بالای ۲۸oC سریع تر از وضعیت هیپوترمی منتقل می شوند. چون وزن نوزاد در زمان تولد در اختیار کادر پزشکی نیست، کنترل دمای محیط تولد می تواند بهبودی را تسریع کند.