مقاله تاثیر ورزش و رژیم غذایی بر شاخص توده بدنی دختران نوجوان دارای چاقی کلاس ۱ مدارس شهر کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش پرستاری از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر ورزش و رژیم غذایی بر شاخص توده بدنی دختران نوجوان دارای چاقی کلاس ۱ مدارس شهر کرج
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله رژیم غذایی
مقاله شاخص توده بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداشناس آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی نیا زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقی ناشی از تغییرات توده بدنی به علت عدم تحرک کافی و رژیم غذایی نامناسب یکی از مشکلات فزاینده نسل امروز به خصوص در دوره نوجوانی می باشد، به طوری که این چالش در روند تبدیل به یک بحران جهانی است. از اقدامات موثر جهت کنترل چاقی، اجرای ورزش و رژیم غذایی می باشد. هدف از اجرای این پژوهش تعیین تاثیر ورزش و رژیم غذایی بر شاخص توده بدنی دختران نوجوان چاق کلاس ۱ مدارس شهر کرج می باشد.
روش: این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی دو گروهی است. روش نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده و نمونه ها به طور تصادفی انتخاب نشده اند بلکه به صورت هدفمند بر اساس معیارهای ورود، پس از در نظر گرفتن سوابق بیماری و پرونده های بهداشتی، ۶۰ نفر از نوجوانان چاق (چاقی کلاس ۱) پرجمعیت ترین مدارس راهنمایی و دبیرستان منطقه ۳ شهر کرج انتخاب شده و سپس به طور تصادفی (با قرعه کشی) در دو گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند. گروه مداخله به مدت ۸ هفته رژیم غذایی پیشنهادی پژوهشگر و ورزش ایروبیک را به صورت یک روز در میان به مدت یک ساعت انجام دادند، و گروه شاهد اقدامات معمول را انجام داده اند. قد، وزن و شاخص توده بدنی دو گروه، قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.17 و آزمون های تی زوجی و مستقل در سطح معناداری p<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۱۵٫۳۳ سال بود. بررسی متغیرهای مورد مطالعه پس از هشت هفته رژیم درمانی و ورزش، نشانگر کاهش قابل ملاحظه شاخص توده بدنی در گروه مداخله بود این در حالیست که شاخص توده بدنی در گروه کنترل افزایش پیدا کرده بود. میانگین شاخص توده بدنی در گروه مداخله از نظر آماری کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل داشت (p<0.001)، اگرچه در مورد سایر متغیرها تفاوتی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: اجرای ورزش ایروبیک و رژیم غذایی کم کالری به طور منظم، سبب کاهش شاخص توده بدنی دختران نوجوان چاق شده است. پیدا کردن موثرترین مداخله نیازمند مطالعات بیشتر است.