مقاله تاثیر ورزش در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته: یک مطالعه مروری، مقاله مروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر ورزش در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته: یک مطالعه مروری، مقاله مروری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکولیوز با علت ناشناخته
مقاله ورزش
مقاله مطالعه مروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی علی
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسکولیوز با علت ناشناخته یک ناهنجاری سه بعدی در ستون فقرات است که بیشتر در دختران نوجوان روی می دهد. اگر که اسکولیوز بدون درمان رها شود، می تواند پیشرفت کند و منجر به ایجاد درد کمر، نقص در ظرفیت حیاتی و اختلالات روانی – اجتماعی گردد. این چنین به نظر می رسد که درمان های ورزش بنیان می توانند در درمان اسکولیوز موثر واقع شوند، بنابراین هدف اولیه در مطالعه مروری حاضر، ارزیابی تاثیرگذاری ورزش های خاص اسکولیوز در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته (Idiopathic) بود.
مواد و روش ها: جستجوی انجام شده در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی Medline (از طریق PubMed)،ISI Web of Knowledge  و Ebsco ورت گرفت. در این جستجو از اصطلاحاتی مانند: اسکولیوز همراه با مرور، اسکولیوز همراه با تمرین ورزشی (Exercise)، اسکولیوز همراه با ورزش (Sport) و اسکولیوز همراه با توان بخشی استفاده گردید. معیارهای ورود به مطالعه حاضر شامل موارد زیر می باشد: ۱) بیماران فقط با فرایند استفاده از ورزش های فیزیکی درمان شده باشند. ۲) طراحی مطالعه در قالب بازبینی سیستماتیک باشد.
یافته ها: سرانجام پنج مقاله بر طبق معیارهای ورود بررسی گردید. از پنج مقاله باقی مانده سه مورد به دلیل کمبود کارآزمایی تصادفی شاهددار با کیفیت بالا در این زمینه، استفاده از ورزش را در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته مورد حمایت قرار نداد، ولی دو بازبینی سیستماتیک در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ موثر بودن ورزش را در کاهش نرخ پیشرفت و بهبود زاویه انحراف به اثبات رسانید.
نتیجه گیری: نتایج نویدبخش حاصل از مطالعات ذکر شده یک بنیان را برای این فرضیه که «ورزش فیزیکی در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته تاثیرگذار است» فراهم می آورند. فرضیه ای که هر چند باید به وسیله یک کارآزمایی تصادفی شاهددار با طراحی مناسب، مورد بازبینی قرار گیرد.