مقاله تاثیر هوش معنوی مدیران بر عملکرد کارکنان سازمان های دولتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۹۷ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر هوش معنوی مدیران بر عملکرد کارکنان سازمان های دولتی
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوی
مقاله موهبت
مقاله تعالی جویی
مقاله عملکرد کارکنان
مقاله سازمان های دولتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسهرلوس وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: داداشی خاص اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در اسلام به طور ضمنی هوش معنوی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. تشخیص الگوهای معنوی و تنظیم رفتار کارکنان بر مبنای آنها محور اصلی هوش معنوی هستند. در محیط های کاری سازمان های دولتی نیز پارادایم جدید معنویت و رشد و بلوغ معنوی ظهور پیدا کرده است. زمانی که موضوعات اخلاقی حل نشده باقی می مانند از رشد معنوی جلوگیری می کنند.
هدف: معنویت می تواند به عنوان شکلی از هوش نمایان شود. هوش معنوی جنبه های بیرونی هوش را با جنبه های درونی معنویت، تلفیق می کند. هوش معنوی با حوزه وسیع در علم روانشناسی، در طول سال ها با گستردگی وارد علم مدیریت نیز شده است و مطالب نظری و یافته های پژوهشی و تجربی متعددی از جنبه های مختلف کاربرد هوش معنوی در محیط های کاری را مورد بررسی قرار داده اند. در این مقاله به سنجش هوش معنوی مدیران پرداخته می شود که بر اساس آن هوش معنوی ظرفیت انسان در پاسخ به سوالات نهایی درباره معناداری زندگی و ارتباط زندگی درونی ذهن با زندگی بیرونی است و جنبه جدیدی از فعالیت های سازمان را آشکار می کند که هرگز به انسان ها، به چشم وسیله و ابزار نگاه نمی شود و با آنان همیشه با احترام و محبت رفتار می شود و به واسطه آن قابلیت های اخلاقی، علمی و اجتماعی کارکنان به سوی توفیق و سربلندی رهنمون می گردد.
روش: داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد هوش معنوی مدیران نقش و تاثیر بسزایی در عملکرد کارکنان دارد و مولفه معنا و هدفدار بودن کار بیشترین تاثیر و مولفه های شعور و خودآگاهی و موهبت و تعالی جویی در مراتب بعدی قرار دارند و در نهایت حقیقت اعمال مدیران کمترین تاثیر بر عملکرد کارکنان دارد. همچنین نتیجه نوینی در مورد تقویت عملکرد کارکنان از طریق بکارگیری هوش معنوی در سازمان های دولتی کشور به دست آمد.
نتیجه گیری: هوش معنوی نه تنها در حوزه های فردی بلکه در حوزه های روان شناختی، وارد سایر حوزه های علوم انسانی از جمله مدیریت شده است. تحقیقات فزاینده در حوزه معنویت، مشاهده تاثیر چشمگیر آن، در بهبود عملکرد فردی و سازمانی بوده است. همچنین شواهد نشان می دهد که تمرین های معنوی باعث افزایش آگاهی و بینش نسبت به سطوح جدید چندگانه هوشیاری (تعمق) هستند و بر عملکرد افراد تاثیر مثبتی دارند تا در دست یابی به عملکرد خوب، آن را سرلوحه برنامه های کاری و شغلی و زندگی خود قرار دهند.