مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات ریتمیک محلی بر تعادل پویای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی در مقطع ابتدائی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر هشت هفته تمرینات ریتمیک محلی بر تعادل پویای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی در مقطع ابتدائی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقب ماندگی ذهنی
مقاله تمرینات ریتمیک
مقاله تعادل پویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائینی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: صحرایی زاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ریتمیک محلی بر تعادل پویای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی بود. بدین منظور، ۲۰ دانش آموز دختر کم توان ذهنی در دسترس، در دو گروه ده نفره کنترل و تجربی مورد مطالعه قرار گرفتند. مدت کار تجربی هشت هفته سه جلسه ای و شامل اجرای تمرینات ریتمیک منطقه ایلام به مدت ۶۰-۴۵ دقیقه بود. در پیش و پس آزمون، تعادل پویای آزمودنی ها به وسیله آزمون گردش ستاره ای ارزیابی شد. یافته های آزمون t همبسته بر پیشرفت معنادار هر دو گروه دلالت داشتند (P=0.000)، اما تفاوت بین گروه ها در پس آزمون، از لحاظ آماری معنادار نبود (P=0.859). بر طبق این یافته ها، اگر چه مقطع ابتدائی دوره ای مساعد برای رشد عملکردهای تعادلی است، اما عناصر موجود در تمرینات ریتمیک محلی، توانایی بهره گیری از این پتانسیل را نداشتند.