مقاله تاثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدفگذاری تورم
مقاله نرخ رشد اقتصادی
مقاله مدل های تابلویی پویا
مقاله تخمین زننده LSDVC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی مرند علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به گونه ای که می توان انتظار داشت کشورهای هدفگذار تورم به واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، بنابراین چنانچه به همراه کاهش نرخ تورم کشورهای هدفگذار نرخ رشد اقتصادی کمتری را تجربه نمایند در این صورت سیاست هدفگذاری تورم ممکن است چندان موفق تلقی نشود. از این رو، بررسی آثار هدفگذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای هدفگذار تورم بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است در چارچوب یک مدل تطبیقی پویای تابلویی تاثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی طی دوره (۲۰۱۰-۱۹۸۵) مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از تخمین زننده LSDVC برآورد شده و نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که هدفگذاری تورم تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای غیرصنعتی نداشته است.