مقاله تاثیر هدفمندی یارانه ها بر ثبات ساختاری ضرایب الگوی تقاضای مصرف کنندگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۶۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر هدفمندی یارانه ها بر ثبات ساختاری ضرایب الگوی تقاضای مصرف کنندگان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یارانه
مقاله دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل
مقاله شکست ساختاری ضرایب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر همایون
جناب آقای / سرکار خانم: کبیریان مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین گام های اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است. با اجرای این طرح قیمت ها واقعی شده که به دنبال آن امکان تغییر در رفاه نسبی، ترکیب مخارج مصرف کننده و رفتار تقاضای بلند مدت آنان وجود خواهد داشت.
هدف این تحقیق بررسی آثار فوق الذکر در قالب دستگاه توابع تقاضای کشور از طریق الگوی دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل در قالب دو گروه کالاهای وارداتی و تولید و مصرف شده در داخل و تقسیم بندی هر یک به دو گروه کالایی بادوام و بی دوام برای دوره زمانی ۸۶-۱۳۵۷ است. بدین منظور پس از برآورد الگو اقدام به آزمون فرضیه ثبات ساختاری ضرایب الگو در دوره زمانی پیش بینی ۹۴-۱۳۸۹ از طریق شبیه سازی متغیرهای الگو بر مبنای تعریف سناریوهای مختلف آثار تورمی حاصل از هدفمندی یارانه ها و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، یک بار با فرض دستیابی دولت به اهداف برنامه پنجم توسعه (نرخ رشد ۸ درصد) و بار دیگر بر اساس نرخ رشد ۳ درصد، می نماید. نتایج نشان داد که اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها در نرخ های رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سه و هشت درصد، ثبات ساختاری ضرایب الگوی تقاضای مورد بررسی را در هر یک از سطوح تورمی ۱۰% الی ۷۰% حفظ می نماید. بر این اساس، ضمن تاکید بر ادامه طرح هدفمندی یارانه ها، کاهش و کنترل تورم همراه با حمایت از تولیدات داخلی پیشنهاد می گردد.