مقاله تاثیر نیتروژن، پتاسیم و اسید هیومیک بر رشد رویشی، جذب عناصر نیتروژن و پتاسیم در مینی تیوبر سیب زمینی تحت شرایط گلخانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر نیتروژن، پتاسیم و اسید هیومیک بر رشد رویشی، جذب عناصر نیتروژن و پتاسیم در مینی تیوبر سیب زمینی تحت شرایط گلخانه ای
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیتروژن
مقاله پتاسیم
مقاله هیومیک اسید
مقاله جذب
مقاله مینی تیوبر سیب زمینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: توکلو محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیحی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات ترکیبات حاوی نیتروژن و پتاسیم همچنین اسید هیومیک بر جذب عناصر نیتروژن و پتاسیم بر روی مینی تیوبرهای سیب زمینی رقم ساوالان، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در ۶ تکرار اجرا گردید. در این آزمایش عامل A شامل سه سطح کود اوره (۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) بود که در زمان کاشت و به صورت سرک در زمان طویل شدن ساقه مورد استفاده قرار گرفت، عامل B شامل سه سطح کود پتاسیم (۰، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) در زمان کاشت و عامل C شامل دو سطح اسید هیومیک (بدون محلول پاشی و ۲ لیتر در هکتار محلول پاشی) یک هفته قبل از خاک دهی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بیشترین سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی به اندام زیر زمینی و تعداد برگ در تیمارهای کاربرد ۲۰۰ کیلو گرم کود نیتروژن و تیمار کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم کاربرد پتاسیم مشاهده شد. در تمام صفات مطالعه شده کاربرد اسید هیومیک موجب افزایش از تیمار شاهد شد، به طوری که کاربرد اسید هیومیک موجب افزایش ۱۰ درصدی تعداد برگ و افزایش ۲۸ درصدی وزن خشک اندام زیرزمینی شد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان اظهار داشت که با کاربرد اسید هیومیک همراه با کود های نیتروژن و پتاسیم می توان تولید محصولات زراعی را افزایش داد.