مقاله تاثیر نوع پایه و شوری ناشی از کلرید سدیم بر غلظت عناصر کم مصرف در شاخساره پرتقال والنسیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۸۸ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر نوع پایه و شوری ناشی از کلرید سدیم بر غلظت عناصر کم مصرف در شاخساره پرتقال والنسیا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارنج معمولی
مقاله لیموآب
مقاله ولکامریانا
مقاله بکرائی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی جهرمی عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارقام مختلف پرتقال (.Citrus sinensis L) به شوری آب و خاک حساس بوده و تحت این شرایط کاهش شدیدی در رشد و عملکرد خواهند داشت. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر شوری و پایه های نارنج معمولی (Citrus aurantium)، لیموآب (C.aurantifolia)، ولکامریانا (C.volkameriana)، بکرائی (C.reticulata ×C.limetta) بر غلظت عناصر کم مصرف در شاخساره پرتقال والنسیا بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در گلخانه انجام گرفت. تیمارهای شوری در چهار سطح، صفر، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ میلی مول در لیترکلرید سدیم، در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج نوع پایه تاثیر معنی دار بر غلظت عناصر کم مصرف در شاخساره داشت و تحت تاثیر شوری تغییرات متفاوتی بسته به نوع پایه در غلظت عناصر کم مصرف در شاخساره مشاهده شد. بطور کلی تحت شرایط این آزمایش پایه ولکامریانا و تا حدودی بکرائی از پتانسیل خوبی در ارسال مواد معدنی کم مصرف به پیوندک برخوردار بودند.