مقاله تاثیر نوع نانو نوار زیگزاگ و دسته صندلی گرافن بر ضریب عبور و گاف انرژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۶۶۹ تا ۶۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر نوع نانو نوار زیگزاگ و دسته صندلی گرافن بر ضریب عبور و گاف انرژی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو نوار
مقاله رسانش الکترونی
مقاله گاف انرژی
مقاله تابع گرین
مقاله بستگی قوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم شهرکی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله با اتصال دو زنجیره اتمی یک نواخت به اتم های دو جای گاه متقابل نانونوارهای گرافن به بررسی رسانش الکترونی و گاف انرژی آن می پردازیم. محاسبات به کمک روش تابع گرین و رهیافت بستگی قوی در تقریب همسایه اول انجام می شود. بررسی منحنی های رسانش بر حسب انرژی الکترون ورودی نشان می دهد که برای یک نانونوار زیگزاگ گرافن به عرض یک حلقه بنزنی هیچ گافی در نوار انرژی سامانه وجود ندارد، در حالی که در مورد دسته صندلی همواره یک گاف حول انرژی فرمی مشاهده می شود که مقدار آن به اندازه نانونوار بستگی دارد. در پایان از مقایسه نتایج به دست آمده با پژوهش های قبلی، می توان نتیجه گرفت که رفتار رسانش الکترونی نانونوارهای گرافنی شدیدا به نحوه اتصال الکترودها و کیفیت اتصال ها وابسته است.