مقاله تاثیر نوشیدنی های رایج در کودکان بر روی ثبات رنگ کامپوزیت های میکروهیبرید و نانوهیبرید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر نوشیدنی های رایج در کودکان بر روی ثبات رنگ کامپوزیت های میکروهیبرید و نانوهیبرید
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کامپوزیت رزین
مقاله ثبات رنگ
مقاله اسپکتروفوتومتر
مقاله نوشیدنی کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری رومینا
جناب آقای / سرکار خانم: مالکی پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی حسام الدین
جناب آقای / سرکار خانم: سخاوتی هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجود پیشرفت های زیاد در ساخت کامپوزیت های دندانی، ثبات رنگ آنها هنوز هم یک مشکل اساسی محسوب می گردد. به خصوص این که در دندانپزشکی کودکان غیر از مشکلات مربوط به زیبایی و تحمیل هزینه اضافی، مساله ویزیت های مکرر اطفال به دلیل مشکلات کنترل رفتاری آن ها، اهمیت بسیار دارد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر نوشیدنی های رایج کودکان روی ثبات رنگ دو نوع کامپوزیت میکروهیبرید و نانوهیبرید بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ۸۰ نمونه دیسکی شکل با ضخامت ۲ و قطر ۱۰ میلی متر از دو کامپوزیت میکروهیبرید Point 4 (Kerr) و نانوهیبرید Herculite XRV Ultra (Kerr) تهیه شد (دو گروه ۴۰ تایی). سپس نمونه های هر گروه به ۵ زیرگروه ۸ تایی تقسیم شده و به مدت ۱۰ روز روزانه ۴ ساعت در ۵ محلول آب پرتقال، آب انگور قرمز، نوشابه زرد، شیرکاکائو و آب مقطر (گروه کنترل) غوطه ور شدند. رنگ نمونه ها با یک اسپکتروفوتومتر انعکاسی با استفاده از فضای رنگ CIE lab، در ابتدای کار و بعد از رنگ پذیری اندازه گیری شد. نتایج توسط آزمون ۲-Way-ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: آزمون آنالیز واریانس دوطرفه (۲-Way-ANOVA) نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین دو نوع کامپوزیت میکروهیبرید (P4) و نانوهیبرید (HCU) از لحاظ میزان رنگ پذیری در محیط های رنگی مذکور وجود نداشت (P=0.29 و F=1.13). به علاوه با استفاده از آزمون واریانس دوطرفه مشخص گردید که نوع نوشیدنی (نوع محیط های رنگی) تاثیر قابل توجهی بر میزان رنگ پذیری مواد داشت (P<0.001، F=10.73).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر نمی رسد که نانوکامپوزیت های جدید مزیت چندانی در مقایسه با میکروهیبریدها در زمینه مقاومت به رنگ پذیری داشته باشند. به علاوه با توجه به نتایج حاصل، مصرف نوشیدنی های رنگی به ویژه آب انگور و شیرکاکائو در چند روز اول پس از ترمیم کامپوزیت توصیه نمی شود.