مقاله تاثیر نور تشدید یافته پالسی سرد (CIPL) بر موزدایی ناحیه چانه در زنان هیرسوتیسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۴۲۴ تا ۴۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر نور تشدید یافته پالسی سرد (CIPL) بر موزدایی ناحیه چانه در زنان هیرسوتیسم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیرسوتیسم
مقاله نور تشدید یافته پالسی سرد
مقاله موزدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی دولت آبادی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی نادیا
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی راحله
جناب آقای / سرکار خانم: افراسیابی فر اردشیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از روش های متفاوتی برای موزدایی موهای زاید در پر مویی یا هیرسوتیسم استفاده می شود. یکی از جدیدترین شیوه ها، استفاده از سیستم نور تشدید یافته پالسی سرد است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر نور تشدید یافته پالسی سرد بر موزدایی ناحیه چانه در زنان مبتلا به هیرسوتیسم است.
روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای تعداد ۳۰ نفر از زنان مبتلا به هیرسوتیسم مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست در یاسوج شرکت داشتند. نمونه ها به مدت ۶ ماه و هر ماه یک جلسه تحت درمان با سیستم نور تشدید یافته پالسی سرد قرار گرفتند. اثر درمان از طریق شمارش تعداد موهای ناحیه چانه به صورت قبل و بعد از مداخله ارزیابی شد. داده ها با آزمون های آماری تی زوجی، تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: مدت زمان ابتلاء زنان شرکت کننده در مطالعه به هیرسوتیسم بین ۱۵-۱ سال بود. میانگین تعداد موها قبل از لیزر درمانی ۲۲٫۲±۲۸۸٫۲ تار و بعد از لیزر درمانی ۴۳٫۸±۵۶٫۳ تار بوده است که تفاوت معنی داری بین قبل و بعد از مداخله مشاهده شد (۰٫۰۰۱=p). هم چنین هیچ کدام از شرکت کنندگان عارضه خاصی را گزارش نکرده اند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، استفاده کوتاه مدت از نور تشدید یافته پالسی سرد در از بین بردن هیرسوتیسم ناحیه چانه به میزان ۸۰ درصد موثر است.