مقاله تاثیر نقش مایه های جانوری منسوجات ساسانی بر نقوش پارچه های ماوراءالنهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر نقش مایه های جانوری منسوجات ساسانی بر نقوش پارچه های ماوراءالنهر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منسوجات ساسانی
مقاله ماوراءالنهر
مقاله نقش های نمادین
مقاله نقش های جانوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپویا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عالی نژاد حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آثار هنری دوران ساسانی، آخرین مرحله از هنر ایران باستان به شمار می روند. نقش های حیوانی در هنر ساسانی از لحاظ زیبایی ظاهری و مفاهیم نمادینی که دارند، به عنوان شاخصه های مهم هنر ایران شناخته شده اند. در بررسی مقایسه ای هنر ماوراءالنهر، اشتراکات هنری این دو منطقه (ایران و ماوراءالنهر) کاملا چشمگیر است. در این میان، تقلید از نقش های مختلف ساسانی به ویژه نقش های حیوانی در هنر پارچه بافی این منطقه، بسیار معمول بوده است. بنابر آنچه گفته شد، چگونگی تبادل نقش های جانوری و دلایل ایجاد چنین اشتراکات هنری بین هنرمندان این مناطق، از پرسش های اصلی پژوهش حاضر هستند.
آثار هنری ایران که از راه های مختلف سیاسی، مذهبی، فرهنگی و تجاری به ماوراءالنهر آورده می شدند، اشتراکاتی را بین نقش ها و طرح ها ایجاد کرده اند. در این باره، اثبات تاثیر نقش مایه های حیوانی ساسانی بر هنر پارچه بافی ماوراءالنهر پس از بررسی ویژگی های ظاهری و مفاهیم نمادین آن ها در هنر ساسانی، با روشی توصیفی و شیوه های انتقال نقوش و دلایل وجود شباهت های هنری میان این دو منطقه با نگاهی تاریخی بررسی شده اند. همچنین، با مقایسه تطبیقی نمونه های به دست آمده و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن ها چنین به دست آمد که این نقش مایه ها بیشتر از راه تجاری ابریشم به این مناطق آورده شده و به دلیل اشتراکات مذهبی که میان ساکنان این نواحی و ایرانیان وجود داشت، مورد توجه قرار گرفتند. در نهایت، می توان گفت که نقش های به کار رفته بر پارچه های ماوراءالنهر با اندک تفاوتی مستقیما از روی نقش مایه های هنر ساسانی، تاثیر پذیرفته اند.