مقاله تاثیر نفتالین استیک اسید بر افزایش توانایی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و عملکرد در گیاه نخود ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر نفتالین استیک اسید بر افزایش توانایی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و عملکرد در گیاه نخود ایرانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفتالین استیک اسید (NAA)
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد
مقاله تثبیت بیولوژیکی نیتروژن
مقاله نخود ایرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری فامیله مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ارادتمنداصلی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر ماده شیمیایی نفتالین استیک اسید (NAA) بر افزایش کارایی تثبیت نیتروژن، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود ایرانی (Cicer arietinum L.)، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در گلخانه آموزشی- تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ انجام گرفت. در این آزمایش فاکتور اول شامل ۲ رقم نخود ایرانی (ارقام هاشم و ۱۲۶۱) و فاکتور دوم شامل سطوح مختلف کاربرد NAA (صفر به عنوان شاهد، ۰٫۰۲۵ و ۰٫۰۵ میلی مولار) به صورت تیماردهی گیاه مد نظر قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از نفتالین استیک اسید در سطح ۰٫۰۵ میلی مولار افزایش معنی داری بر عملکرد دانه نسبت به دو سطح دیگر این عامل داشت. افزایش عملکرد بیشتر از طریق افزایش در وزن تک دانه و همچنین افزایش تعداد غلاف ها از طریق تولید شاخه های فرعی بوده است، به صورتی که تعداد دانه در بوته که بیشتر از عوامل ژنتیکی تاثیر می پذیرد نیز در این آزمایش تفاوت معنی داری را نشان داد. احتمالا NAA از طریق افزایش رشد ریشه ها و در نتیجه افزایش تعداد و میزان فعالیت گره های تثبیت کننده نیتروژن نه تنها میزان فعالیت این گره ها را افزایش داد، بلکه باعث افزایش توانایی جذب مواد غذایی در ریشه ها نیز گردید، همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که واکنش مثبت رقم هاشم در تقابل استفاده از نفتالین استیک اسید بیشتر از رقم ۱۲۶۱ بوده است.