مقاله تاثیر نسبت سدیم به گوگرد بر خواص رنگدانه اولترامارین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر نسبت سدیم به گوگرد بر خواص رنگدانه اولترامارین
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگدانه اولترامارین
مقاله نسبت سدیم به گوگرد
مقاله طیف سنجی
مقاله مختصات رنگی
مقاله رنگ آبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجرکجینه باف وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: باغشاهی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنتز رنگدانه اولترامارین سبز و آبی با تغییر نسبت گوگرد به سدیم با استفاده از کائولن، گوگرد، هیدروکسید سدیم، سیلیس و رزین بررسی شد. خواص رنگدانه ها با استفاده از آنالیزهای فازی، طیف سنجی، رنگ سنجی، توزیع اندازه ذرات و میکروسکوپ الکترونی بررسی گردید. آنالیز فازی، فاز اولترامارین را در نمونه ها تایید کرد. نتایج بدست آمده از طیف سنجی و رنگ سنجی مشخص کرد که با افزایش قلیائیت ترکیب، رنگ نمونه ها به آبی تیره گرایش پیدا می کند و با کاهش مقدار گوگرد، تعداد رادیکال های S2 افزایش یافته و رنگ سبز بر آبی غلبه می یابد. آنالیز توزیع اندازه ذرات مشخص کرد اندازه ذرات رنگ دانه حدود ۱ میکرومتر است. دست یابی به رنگ های متنوع در محدوده سبز-آبی با کنترل نسبت عوامل رنگ زا از نتایج مثبت پژوهش محسوب می شود.