مقاله تاثیر ناپلئوس آرتمیا بر روی تخمریزی، هم آوری، درصد لقاح و رشد فرشته ماهی (Pterophyllum scalar) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر ناپلئوس آرتمیا بر روی تخمریزی، هم آوری، درصد لقاح و رشد فرشته ماهی (Pterophyllum scalar)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناپلئوس آرتمیا
مقاله فرشته ماهی
مقاله درصد لقاح
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری پریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرشته ماهی آب شیرین زیاد مورد توجه آکواریومیست ها قرار گرفته است، اما هنوز اطلاعات کمی در زمینه پرورش و نگهداری آنها در آکواریوم موجود است. در این تحقیق، اثرات رژیم غذایی مختلف روی رشد و بازده تکثیر فرشته ماهی، در طول ۴۰ روز مطالعه شد. سه رژیم غذایی مختلف ۱) غذای خشک کارخانه چینه (لوفک)، ۲) ناپلئوس آرتمیا و ۳) دل گاو چرخ شده (به مدت ۱۰ روز) و غذای خشک کارخانه چینه (لوفک) به مدت ۳۰ روز، در سه تکرار برای ۹ جفت مولد استفاده شد. مولدین رژیم غذایی ۲ ماکزیمم تعداد تخم (۴۶۱ عدد) و درصد لقاح (۵۵٫۵۳ درصد) رادر مرحله اول تخمریزی نشان دادند و بین رژیم های غذایی مختلف اختلاف معنی دار مشاهده شد (P<0.05). اما اختلاف معنی داری بین رژیم غذایی ۱ و ۳ در مرحله اول تخمریزی مشاهده نشد (P>0.05). همچنین زیست سنجی در هر مرحله بر روی ۳۰ لارو از هر تیمار انجام گرفت. نتایج نشان دادند که بالاترین وزن و طول لاروها در طی روزهای ۱۳، ۲۲ و ۳۵ از مولدین با رژیم غذایی ۲ بدست آمد (P<0.05).