مقاله تاثیر نانو ذرات آهن بر خصوصیات جوانه زنی بذر کاج جنگلی (Pinus sylvestris) در محیط خاکی و آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر نانو ذرات آهن بر خصوصیات جوانه زنی بذر کاج جنگلی (Pinus sylvestris) در محیط خاکی و آبی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاج جنگلی
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله نانوذرات آهن
مقاله سمیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حامد روناک
جناب آقای / سرکار خانم: بایرام زاده ویلما
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدلو قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: قدیری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حق وردی کتایون
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر غلظتهای مختلف نانوذرات آهن (۵۰nm) در محیط آبی با غلظتهای ۰، ۷۵۰، ۱۵۰۰، ۳۰۰۰، ۶۰۰۰، ۱۵۰۰۰ میلی گرم در لیتر و در محیط خاکی با غلظت های ۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ میلی گرم در کیلوگرم بر روی خصوصیات جوانه زنی بذر کاج جنگلی(Pinus sylvestris) می باشد. در این تحقیق سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی و پایداری غشای سلولی (در مرحله گیاهچه) بررسی گردید. نتایج نشان داد که نانو ذره آهن صفات مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داده بطوری که افزایش غلظت در محیط آبی درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی را کاهش داده است و در مقابل محیط خاکی با افزایش غلظت پارامترهای یاد شده افزایش یافته است. تخریب غشای سلولی در هر دو محیط افزایش نشان داده است. به نظر می رسد که در محیط های آبی مسمومیت سریع تر و شدیدتر از محیط خاکی اتفاق می افتد که البته تحقیقات آینده برای اثبات این فرضیه الزامی است.