مقاله تاثیر نانوکیتوزان حاوی اسانس های گیاه درمنه و مرزه روی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از پودر ماهی تولیدی کارخانجات استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۳۰۳ تا ۱۳۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر نانوکیتوزان حاوی اسانس های گیاه درمنه و مرزه روی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از پودر ماهی تولیدی کارخانجات استان مازندران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پودر ماهی
مقاله آسپرژیلوس
مقاله نانو اسانس
مقاله درمنه
مقاله مرزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: بیات منصور
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی ‌فر افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پودر ماهی یک ماده مغذی و سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی و پروتئین های قابل هضم است. حضور انواع قارچ های مولد مایکوتوکسین علاوه بر کاهش تولید محصولات کشاورزی خسارت های جبران ناپذیری را بر سلامت و بهداشت جامعه وارد می کند. در پژوهش حاضر اثر مهاری نانواسانس های گیاه درمنه و مرزه بر روی گونه های آسپرژیلویس جدا شده از پودر ماهی کارخانجات تولیدی استان مازندران با استفاده از تکنیک ریز رقت بررسی شد. کیتوزان ترکیب غیر سمی، طبیعی و قابل تجزیه بوده که از کیتین مشتق شده است. کیتوزان دارای خاصیت ضدمیکروبی قوی بر علیه طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها از جمله قارچ ها، باکتری های گرم مثبت و گرم منفی می باشد. این تحقیق بر روی ۸۹ نمونه پودر ماهی از ۱۴ کارخانه استان مازندران به منظور جداسازی و شناسایی آسپرژیلوس های موجود در پودر ماهی انجام گردید. بعد از کشت بر روی محیط سابورو دکستروز آگار و گرمخانه گذاری و در نهایت بررسی هریک از پرگنه ها و مشاهده در زیر میکروسکوپ آسپرژیلوس های موجود خالص سازی گردید. بیشترین و کمترین تعداد مربوط به آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس نیدولانس بوده است. سپس برای انجام آزمون MIC و MFC از کشت در محیط ۲% RPMI1640 در میکرو پلیت استفاده شد. نتایج آزمون MIC نشان داد که نانواسانس مرزه اثر بهتری نسبت به نانواسانس درمنه دارد.