مقاله تاثیر مکمل مالتودکسترین در طول فعالیت هوازی بر مقدار گلوکز خون و شاخص های بی هوازی پسران ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۳۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر مکمل مالتودکسترین در طول فعالیت هوازی بر مقدار گلوکز خون و شاخص های بی هوازی پسران ورزشکار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکمل مالتودکسترین
مقاله فعالیت هوازی
مقاله شاخص های بی هوازی
مقاله پسران جوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیاه کوهیان معرفت
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولی خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مصرف مالتودکسترین بر مقدار گلوکز خون و شاخص های بی هوازی پسران جوان ورزشکار بود. ۳۰ پسر جوان ورزشکار به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه تجربی (تعداد= ۱۵؛ میانگین و انحراف معیار سنی ۱۶٫۶۷±۰٫۸ سال، قد ۱۷۱٫۲۷±۵٫۲۲ سانتی متر و وزن ۶۷٫۸۷±۴٫۲۹ کیلوگرم) و کنترل (تعداد= ۱۵؛ میانگین و انحراف معیار سنی ۱۶٫۷۳±۱٫۰۳ سال، قد ۱۷۳٫۳۴±۵٫۴۱ سانتی متر و وزن ۶۹٫۱۱±۴٫۲۵ کیلوگرم) تقسیم شدند. آزمودنی ها در طول ۶۰ دقیقه دویدن با ۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه، هر ۱۵ دقیقه، محلول مالتودکسترین ۵ درصد یا دارونما به مقدار ۳ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مصرف کردند. قابلیت های بی هوازی شامل اوج توان، میانگین توان و شاخص خستگی با استفاده از آزمون وینگیت اندازه گیری شد. برای سنجش مقدار گلوکز خون از دستگاه گلوکومتر استاندارد استفاده شد. برای سنجش اندازه اثر مصرف مالتودکسترین بر متغیرهای وابسته از آزمون آماری اومگا دو (w2) استفاده شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، ۶۱٫۸۴ درصد از کاهش گلوکز خون در گروه کنترل را می توان به اثر متغیر مستقل نسبت داد که بسیار زیاد ارزیابی می شود. با توجه به نتایج می توان گفت که مصرف مکمل مالتودکسترین در طول ۶۰ دقیقه فعالیت هوازی با ۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه بر میانگین تغییرات گلوکز خون و متغیرهای بی هوازی در پسران جوان ورزشکار تاثیر معنی دار و اندازه اثر قابل قبولی دارد.