مقاله تاثیر میزان نانوذرات بر روی پایداری و هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانولوله های کربنی آرایش یافته با نانوذرات TiO2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر میزان نانوذرات بر روی پایداری و هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانولوله های کربنی آرایش یافته با نانوذرات TiO2
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانولوله های کربنی
مقاله نانوسیال
مقاله نانوذرات TiO2
مقاله پایداری
مقاله هدایت حرارتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: زبرجد سیدمجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: نوعی باغبان سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، اتصال کووالانسی نانوذرات TiO2 روی سطح نانولوله های کربنی و بررسی پایداری و هدایت حرارتی نانوسیال می باشد. نانولوله های آرایش یافته با میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) جهت اطمینان از اتصال نانوذرات  TiO2 و طیف سنجی رامان جهت بررسی تغییرات میزان گرافیته شدن مورد بررسی قرار گرفتند. پایداری نانوسیال به کمک پتانسیل زتا بررسی گردید. تصاویر TEM نشان دهنده اتصال نانوذرات TiO2 روی سطح نانولوله ها می باشد. طیف سنجی رامان نشان دهنده افزایش میزان عیوب ایجاد شده در ساختار نانولوله با افزایش میزان نانوذرات متصل شده می باشد. نتایج حاصل از بررسی پایداری نانوسیال نشان داد که با افزایش میزان نانو ذرات متصل شده، پایداری نانوسیال کمتر می شود. همچنین نتایج بررسی ها نشان داد که دما و غلظت تاثیر معناداری بر روی میزان هدایت حرارتی نانوسیال دارند.