مقاله تاثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران خودرو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی از صفحه ۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران خودرو)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت اجتماعی
مقاله انسجام پذیری اجتماعی
مقاله پذیرش اجتماعی
مقاله مشارکت اجتماعی
مقاله شکوفایی اجتماعی
مقاله انطباق اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افجه سیدعلی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سام آرام مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بقای هر سازمان به وجود کارکنان سالم آن بستگی دارد، البته سالم نه فقط از نظر جسمی، بلکه از نظر ابعاد گوناگون سلامتی. از این روی، این موضوع از دیرباز مورد توجه پژوهشگران علم مدیریت قرار گرفته است و تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه سلامت جسمی، روانی، معنوی و… و تاثیر آنها بر ابعاد مختلف کار کارکنان و مدیران در سازمان ها انجام گرفته است، اما موضوع سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد بسیار پراهمیت سلامتی، هنوز به میزان قابل توجهی مورد توجه پژوهشگران علم سازمان و مدیریت قرار نگرفته است.
این تحقیق، به بررسی تاثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی کارکنان در شرکت لیزینگ ایران خودرو می پردازد. در این تحقیق، میزان سلامت اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان به وسیله پرسشنامه های استاندارد سنجیده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده که نهایتا فرضیه اصلی این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.