مقاله تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارتهای زندگی
مقاله سلامت عمومی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان بوگر اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فر محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دهشیری غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه سمنان بود. در یک طرح آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون توأم با گروه کنترل، ۵۴ نفر از این دانشجویان به طور تصادفی انتخاب و در گروه های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان در دو مرحله پرسشنامه سلامت عموم (GHQ-28) را تکمیل کردند و گروه آزمایشی ده جلسه آموزش مهارت های زندگی را هفته ای یکبار دریافت کرد. تحلیل کواریانس حاکی از آن بود که آموزش مهارت های زندگی بطور معناداری سلامت عمومی دانشجویان گروه آزمایش را بهبود بخشیده است و باعث کاهش معنادار علایم نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است (p<0.05) بر اساس این یافته، نتیجه گرفته می شود که آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک راهکار موثر می تواند برای ارتقای سلامت عمومی دانشجویان بکار رود.