مقاله تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه ای
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسیم
مقاله سورگوم علوفه ای
مقاله فسفر
مقاله نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعزیزی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح سیف اله
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی پور رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثرات مقادیر و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد ماده خشک، غلظت و جذب عناصر غذایی اولیه پر مصرف (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) در سورگوم علوفه ای (هیبرید اسپیدفید)، ۳ سطح نیتروژن شامل ۸۰، ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از سه منبع کودی (اوره، گاوی و تلفیقی) به همراه شاهد (مصرف نکردن کود) به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال ۱۳۸۹ مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماده خشک، غلظت و جذب نیتروژن، غلظت و جذب فسفر و جذب پتاسیم اندام های هوایی به طور معنی داری تحت تاثیر کوددهی قرار گرفتند. سطح ۲۴۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منابع کود اوره و کود تلفیقی به علت زیادی غلظت نیتروژن (به ترتیب ۱۷٫۵ و ۱۵٫۴ گرم بر کیلوگرم) و بالا بودن ماده خشک (به ترتیب ۱۴٫۴ و ۱۶٫۳ تن در هکتار)، جذب نیتروژن بیشتری را دارا بودند. در سطوح ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود تلفیقی بیشترین میزان ماده خشک (به ترتیب ۱۵٫۷ و ۱۶٫۳ تن در هکتار)، جذب فسفر (به ترتیب ۳۲ و ۳۴٫۲ کیلوگرم در هکتار) و جذب پتاسیم (به ترتیب ۲۵۴ و ۲۷۲ کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. از این رو استفاده از ۱۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود تلفیقی علاوه بر تولید مطلوب علوفه و بهبود جذب عناصر غذایی آن از نظر فسفر و پتاسیم میتواند با کاهش مصرف کود اوره به توسعه کشاورزی پایدار نیز کمک نماید.