مقاله تاثیر منابع در دسترس زنان بر قدرت تصمیم گیری در خانواده (مطالعه تجربی شهر بابل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر منابع در دسترس زنان بر قدرت تصمیم گیری در خانواده (مطالعه تجربی شهر بابل)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله تحصیلات
مقاله خانواده
مقاله دارایی شخصی
مقاله درآمد
مقاله قدرت تصمیم گیری
مقاله منزلت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نایبی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: گلشنی میمنت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به منزله یکی از تحقیقاتی که در حوزه مفهوم قدرت انجام گرفته است، در پی پاسخگویی به این سوال است که مجموعه عوامل موثر بر قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده چیست؟ تحقیق حاضر، به منظور پاسخگویی به این سوال، از مفاهیم نظری متفکران نظریه منبع بهره جسته است. از نگاه نظریه منبع، اشتغال، تحصیلات، منزلت شغلی، و مالکیت و دارایی شخصی از جمله منابعی هستند که موجب افزایش قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده می شوند. در این نوشتار، با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، به دنبال یافتن پاسخ سوالات تحقیق بوده ایم. حجم نمونه را ۳۵۰ تن از زنان شاغل و غیرشاغل شهر بابل تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، به طور تصادفی، انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که به طور کلی قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده در سطح بالایی قرار دارد و میان اشتغال، تحصیلات، و دارایی شخصی زنان با افزایش قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. اما میان درآمد و منزلت شغلی با قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه ای وجود ندارد.