مقاله تاثیر مقررات بانکی بر حاشیه سود بانکی (رهیافت داده های ادغامی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر مقررات بانکی بر حاشیه سود بانکی (رهیافت داده های ادغامی)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاشیه سود بانکی
مقاله مقررات بانکی
مقاله روش داده های ادغامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: کیانوند مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود، زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلندمدت می باشند. با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد، کارایی بانک ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. حاشیه سود، یکی از معیارهای مهم در ارزیابی کارایی بانک ها، است. از طرف دیگر مقررات بانکی خود عاملی تاثیرگذار بر حاشیه سود است؛ بطوریکه هر گونه تسهیل یا تشدید مقررات، می تواند بر حاشیه سود و بنابراین بر کارایی اثرگذار باشد. در این مقاله با توجه به اهمیت رابطه مقررات بانکی و حاشیه سود بانکی و تاثیر آن در کارایی بانک ها، با استفاده از آمار برخی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طول دوره ۲۰۰۰-۲۰۱۰ و به کارگیری روش داده های تابلویی، اثر مقررات بانکی بر حاشیه سود بانکی بررسی شده است. نتایج حاکی از رابطه منفی بین مقررات بانکی و حاشیه سود بانکی است.