مقاله تاثیر مقادیر مختلف زیست یار حیاتی باکتوسل (Bactocell) در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر فاکتورهای رشد و فلورباکتریایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر مقادیر مختلف زیست یار حیاتی باکتوسل (Bactocell) در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر فاکتورهای رشد و فلورباکتریایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله پروبیوتیک
مقاله باکتوسل
مقاله رشد
مقاله فلورباکتریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدبری عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: آذری تاکامی قباد
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروبیوتیک ها مکمل های میکروبی هستند که با بهبود تعادل جمعیت میکروبی روده میزبان به آن سود می رسانند. پروبیوتیک باکتوسل حاوی یکی از انواع باکتری های اسید لاکتیک بنام Pedicoccus acidlactici می باشد. به همین دلیل در این تحقیق اثر این زیست یار حیاتی بر فاکتورهای رشد، و فلور باکتریایی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در سه تیمار (۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ گرم پروبیوتیک به ازاء هر تن غذا) و یک شاهد آزمایش ها انجام پذیرفت. به طوری که ۳۶۰۰ قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی ۳٫۵ تا ۴ گرم در ۱۲ حوضچه بتونی رهاسازی و به مدت ۲ ماه پرورش داده شدند. پس از اتمام دوره با توجه به بیومتری های انجام گرفته و فرمول های مختلف رشد و تغذیه مشخص شده که اگرچه بین تیمارها اختلاف معنی داری از لحاظ فاکتورهای مختلف وجود ندارند، اما بیش ترین افزایش طول (۲۱٫۱۷ سانتی متر) و وزن (۴۸٫۹ گرم) مربوط به تیمار ۳۰۰ گرم به ازاء هر تن غذا بوده است و تیمار شاهد دارای کمترین مقادیر بوده است. همچنین بالاترین میزان توتال کانت باکتری های اسید لاکتیک (پروبیوتیک) روده ماهیان قزل آلادر تیمار ۳ (۳۰۰ گرم به ازاء هر تن غذا) (۳۶۳۶۶٫۶۷ CFU/g) به دست آمد، در حالی که کم ترین مقدار مربوط به تیمار شاهد (۶۰۰۰CFU/g) بود. همچنین مقادیر توتال کانت باکتری های اسید لاکتیک در غذاهای تحت تیمار در روز اول و هفتم نشان داد که تیمار ۳ دارای بیش ترین مقدار (به ترتیب۷۵۳۳۴CFU/g و ۳۲۶۶۶۷CFU/g) و تیمار شاهد (به مقدار صفر) کم ترین میزان را به خود اختصاص داده بود. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که پروبیوتیک باکتوسل با دوز ۳۰۰ گرم به ازاء هر تن غذا می تواند در افزایش وزن ماهی قزل آلا رنگین کمان موثر باشد. ضمن اینکه طبق این بررسی در غذا و روده ماهیان قزل آلای تحت تیمار نشان داد که مقدار ۳۰۰ گرم به ازاء هر تن غذا بهترین اثر را در بهبود فلور باکتریایی داشته و به عنوان دوز مناسب پیشنهاد می گردد.