مقاله تاثیر مصرف کوتاه مدت یک نوشیدنی ورزشی بر عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف کوتاه مدت یک نوشیدنی ورزشی بر عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوشیدنی ورزشی
مقاله کوتاه مدت
مقاله دانشجو
مقاله ورزشکار
مقاله عملکرد ورزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمنیان آقاعلی
جناب آقای / سرکار خانم: گائینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: قربانیان بهلول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ورزشکاران معتقدند مصرف نوشابه های ورزشی می تواند عملکرد آنان را هنگام تمرین یا مسابقه افزایش دهد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت یک نوشیدنی ورزشی بر عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار بود.
روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای از میان افراد داوطلب تعداد ۱۰ دانشجوی پسر ورزشکار به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها در دو جلسه، ۴۰ دقیقه پس از مصرف نوشیدنی ورزشی (گروه تجربی) یا دارونما (گروه کنترل)، به میزان ۶ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، با شدتی معادل ۸۱٫۸ درصد ضربان قلب بیشینه (۷۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) در محیط آزمایشگاهی تا رسیدن به درماندگی بر روی تردمیل دویدند، هنگام دویدن نیز در هر ۱۵ دقیقه، به میزان ۲ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، نوشیدنی ورزشی یا دارونما مصرف کردند. نمونه های خونی برای سنجش گلوکز قبل و بلافاصله بعد از فعالیت گرفته شد. داده ها با آزمون آماری تی تست مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در گروه تجربی در مقایسه با کنترل تفاوت معنی داری در عملکرد استقامتی، ضربان قلب فعالیتی و شاخص درک فشار بورگ دیده نشد (p>0.05)، ولی میزان گلوکز خون از پیش آزمون به پس آزمون در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری افزایش یافت (p<0.05).
نتیجه گیری: ترکیبات ارگوژنیکی موجود در نوشیدنی های ورزشی در بهبود عملکرد استقامتی تاثیری ندارد.