مقاله تاثیر مصرف کوتاه مدت دو نوشیدنی انرژی زا بر عملکرد استقامتی دانشجویان پسر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف کوتاه مدت دو نوشیدنی انرژی زا بر عملکرد استقامتی دانشجویان پسر ورزشکار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوشیدنی انرژی زا
مقاله عملکرد استقامتی
مقاله دانشجویان پسر ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گائینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر مصرف کوتاه مدت دو نوشیدنی بر عملکرد استقامتی دانشجویان پسر ورزشکار بود. به این منظور، پس از تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی، از میان افراد واجد شرایط، ۱۰ نفر از دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه تهران (با میانگین سنی ۲۲٫۴±۲٫۰۷ سال، قد ۱۸۰٫۸±۷٫۶۷ سانتیمتر و وزن ۷۴٫۱۸±۸٫۵۲ کیلوگرم) به صورت تصادفی انتخاب شدند و سه جلسه آزمون بروس را به فاصله چهار روز از یکدیگر انجام دادند. در هر جلسه با طرح دوسوکور، به طور تصادفی و در شرایط یکسان، ۶ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دارونما، ردبول و هایپ، ۴۰ دقیقه قبل از آزمون مصرف و پس از ثبت ضربان قلب استراحت و سپس ۵ دقیقه گرم کردن، آزمون بروس انجام شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD نشان داد در گروه ردبول و هایپ افزایش معنی داری در VO2max (P=0.001) و زمان درماندگی (P=0.000) مشاهده شد، اما بین این دو گروه تفاوت معنی داری بین ضربان قلب پیش آزمون (P=0.592) و پس آزمون (P=0.029) مشاهده نشد. در نتیجه، به نظر می رسد مصرف کوتاه مدت دو نوشیدنی انرژی زای ردبول و هایپ احتمالا اثر ارگوژنیکی بر عملکرد استقامتی دانشجویان پسر ورزشکار دارد.