مقاله تاثیر مصرف کلسیم به تنهایی و ترکیب آن با منیزیوم بر شدت نشانه های قاعدگی در مبتلایان به دیسمنوره اولیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف کلسیم به تنهایی و ترکیب آن با منیزیوم بر شدت نشانه های قاعدگی در مبتلایان به دیسمنوره اولیه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیسمنوره
مقاله قاعدگی
مقاله کلسیم
مقاله منیزیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلیزاده چرندابی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: میرغفوروند مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: نظامیوندچگینی سلیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شواهدی در زمینه تاثیر کلسیم و منیزیوم بر نشانه های قاعدگی وجود دارد. با وجود این، جهت به کارگیری آن ها در بالین، انجام کارآزمایی های بیشتر با رعایت کامل اصول علمی مورد نیاز است.
هدف: تعیین تاثیر مصرف ترکیب کلسیم و منیزیوم و کلسیم به تنهایی بر شدت نشانه های قاعدگی در دانشجویان مبتلا به دیسمنوره.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی سه سوکور، ۶۳ دانشجوی ساکن در خوابگاه های علوم پزشکی و غیر پزشکی شهر تبریز با درد قاعدگی متوسط یا شدید انتخاب و به طور تصادفی در ۲ گروه مداخله و یک گروه کنترل (مصرف کننده ۶۰۰ میلی گرم کربنات کلسیم، به تنهایی یا همراه با ۳۰۰ میلی گرم منیزیوم استارات یا پلاسبو از روز ۱۵ سیکل قاعدگی تا زمان برطرف شدن درد قاعدگی در سیکل بعدی) قرار گرفتند. شرکت کنندگان، شدت نشانه های قاعدگی خود (کرامپ، سردرد، کمردرد، پادرد، افسردگی، درد عمومی و درد شکم) را از دو روز قبل و دو روز بعد از شروع خونریزی ماهیانه، طی ۴ سیکل متوالی (۲ سیکل قبل و ۲ سیکل بعد از شروع مداخله) و با استفاده از مقیاس شدت نشانه های قاعدگی گزارش کردند. داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و ANCOVA  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: طی مداخله، میانگین نمره کلی و نیز نمرات تمامی نشانه های قاعدگی (بعد از تعدیل اثر نمره پایه) در گروه مصرف کننده کلسیم-منیزیوم و کلسیم به تنهایی نسبت به گروه پلاسبو، به طور معنی داری، پایین تر بود (P=0.012 در مورد درد عمومی و P<0.001 در مورد سایر نشانه ها). میزان (تاثیر بالای این مداخلات) ترکیب کلسیم و منیزیوم و کلسیم به تنهایی بر نمره کلی به ترتیب ۶۹٫۱ و ۴۶٫۱ بود (تاثیر بالای این مداخلات). به جز درد شکمی که شدت آن در گروه مصرف کننده قرص ترکیبی کمتر بود (P=0.03)، در مورد سایر نشانه ها بین دو گروه مداخله، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. هیچ گونه عارضه جانبی گزارش نشد. نتیجه گیری: هم ترکیب کلسیم با منیزیوم و هم کلسیم به تنهایی توانست شدت نشانه های قاعدگی را در افراد مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط و شدید کاهش دهد.