مقاله تاثیر مصرف چای بر خطر شکستگی ناشی از پوکی استخوان در سالمندی: متاآنالیز مطالعات مشاهده ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف چای بر خطر شکستگی ناشی از پوکی استخوان در سالمندی: متاآنالیز مطالعات مشاهده ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چای
مقاله پوکی استخوان
مقاله شکستگی استخوان
مقاله متاآنالیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدیریان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: صحاف رباب
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری کامرانی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فروغان مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: ظریف یگانه مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بصیرغفوری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: کلاهدوز فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در مورد نقش چای در پوکی استخوان مطالعات متعددی منتشر شده است که در بسیاری از آن ها نتایج ضد و نقیضی گزارش شده است. این متاآنالیز با هدف بررسی تاثیر مصرف چای بر روی خطر شکستگی استخوان انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه بصورت مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی مقالات منتشر شده بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ انجام شد. به این منظور ابتدا بر اساس جستجو در پایگاه های اطلاعات پزشکی MEDLINE، Pubmed، ISI،EMBASE  و Cochrane با استفاده از یک استراتژی جستجوی مقالات و با کلمات کلیدی بدست آمده از MESH شامل Coffee ،Tea*،Caffeine* و مشتقات آن ها و بررسی ارتباط آنها با کلمات کلیدی Osteoporosis، Bone density، BMD (Bone Mineral Density) و Fracture، کلیه مقالاتی که از سال ۱۹۸۰ تاکنون در این زمینه به زبان انگلیسی منتشر شده اند، توسط دو پژوهشگر مستقل استخراج شدند. سپس با مطالعه خلاصه مقالات، مطالعاتی را که کاملا بی ارتباط با سوال تحقیق بوده، حذف شده و با بررسی متن کامل مقالات، مقالات کاملا مرتبط با هدف این پژوهش، انتخاب شدند. در مرحله آخر از میان مقالات انتخاب شده بر اساس معیارهای ارزشیابی نقادانه، مقالاتی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند جهت آنالیز انتخاب گردیدند.
یافته ها: در جستجوی اولیه، تعداد ۴۲۱ مقاله استخراج شد که بعد از بررسی عناوین و خلاصه مقالات، ۷۸ مقاله برگزیده شده و متن کامل آن ها تهیه و بررسی شد که از میان آن ها تنها ۸ مقاله شرایط لازم برای شرکت در آنالیز را داشتند. متاآنالیز انجام شده بر روی این مطالعات مشاهده ای که تاثیر مصرف چای بر روی شکستگی استخوان گردن فمور را گزارش کرده بودند نشان می دهد که مصرف چای اثر پیشگیرانه در بروز شکستگی دارد ولی این تاثیر معنی دار نیست (RR=0.872; 0.733-1.038). در صورتیکه آنالیز را به تفکیک نوع مطالعه انجام دهیم مشاهده می شود که بر اساس نتایج منتشر شده در مطالعات کوهورت، مصرف چای بصورت معنی داری در کاهش خطر شکستگی استخوان گردن فمور موثر بوده است (RR=0.749; 0.603-0.929) ولی مطالعات مورد شاهدی افزایش مختصری در این احتمال خطر را نشان داده اند که از لحاظ آماری معنی دار نیست (RR=1.157; 0.863-1.553).
بحث و نتیجه گیری: چای به عنوان نوشیدنی رایج، علاوه بر اثرات آنتی اکسیدانی فراوان ناشی از دارا بودن مقادیر بالای فلاونوئیندها و پلی فنول ها، می تواند خطر شکستگی استخوان ناشی از پوکی استخوان را کاهش دهد. باید در نظر داشت که هیچ مرور سیستماتیکی نمی تواند جانشین یک مطالعه اولیه خوب طراحی شده شود؛ از این رو پیشنهاد می شود که مطالعات مشاهده ای آینده نگر با حجم نمونه کافی، گروه کنترل و مدت پیگیری مناسب طراحی و اجرا گردد.