مقاله تاثیر مصرف مکمل خوراکی سیترات منیزیم بر عمکلرد ریه و میزان منیزیم سرم بیماران مبتلا به آسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف مکمل خوراکی سیترات منیزیم بر عمکلرد ریه و میزان منیزیم سرم بیماران مبتلا به آسم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیتراتمنیزیم
مقاله آسمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: توکل حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: تابش حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آسم بیماری التهابی مزمن مسیر هوایی است که با علایمی هم چون خس خس سینه، تنگی نفس، و سرفه همراه است. کمبود منیزیم رژیم غذایی مصرفی می تواند بر وقوع و درمان آسم تاثیر داشته باشد. منیزیم یکی از عناصر ضروری بدن انسان اما مکانیسم اثرگذاری مفید آن بر عملکرد ریه به طور کامل شناخته شده نیست.
مواد و روش ها: این مطالعه تصادفی، دوسویه کور و کنترل شده، کارآزمایی بالینی بود که بر روی ۱۱۲ بیمار مبتلا به آسم پایدار خفیف و متوسط انجام شد. تشخیص بر اساس شرح حال و تست اسپیرومتری انجام شد. نمونه خون گرفته و سطح منیزیم اندازه گیری شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی ۳۴۰ میلیگرم منیزیم به عنوان منیزیم سیترات در روز و یا دارونما به مدت دوماه دریافت کردند. نتایج در گروه درمان با استفاده از آزمون t زوج برای داده های پارامتریک مقایسه شد و از آزمون ویلکاکسون برای داده های غیر پارامتری استفاده گردید. سطح معنی داری p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: پس از دوماه از مصرف مکمل خوراکی منیزیم، تغییرات معنی داری در
FVC، FEV1 و نسبت FEV1/FVC مشاهده شد. بدین صورت که پس از دو ماه مصرف مکمل خوراکی منیزیم، FVC، FEV1، افزایش یافته و نسبت FEV1/FVC به طور معنی داری کاهش یافت.
استنتاج: در مجموع نتایج مطالعه حاضر شواهدی را فراهم آورد که مصرف مکمل خوراکی منیزیم می تواند باعث بهبود عملکرد ریه در افراد مبتلا به آسم خفیف و یا متوسط شود.