مقاله تاثیر مصرف غلات کامل بر پروفایل متابولیک در دختران چاق: یک کارآزمایی بالینی متقاطع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف غلات کامل بر پروفایل متابولیک در دختران چاق: یک کارآزمایی بالینی متقاطع
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غلات کامل
مقاله پروفایل متابولیکی
مقاله چاقی
مقاله اضافه وزن
مقاله دختران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی هاشمی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی پور مهین
جناب آقای / سرکار خانم: کلیشادی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هرچند گزارش شده است که غذاهای غنی از غلات کامل پروفایل متابولیکی را تحت تاثیر قرار می دهند، اطلاعات محدودی در این زمینه در کودکان وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف غلات کامل بر قند خون ناشتا و فراسنج های چربی خون در کودکان چاق یا دارای اضافه وزن صورت گرفت.
مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی متقاطع (cross-over44) دختر چاق یا دارای اضافه وزن (نمایه توده بدنی بالاتر از صدک ۸۵ برای قد و وزن) ۱۵-۸ ساله شرکت کردند. پس از یک دوره دو هفته ای run-in (قبل از شروع مطالعه)، افراد به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تقسیم شدند. به افراد گروه مداخله لیستی از غلات کامل (شامل: نان های تیره (سنگگ و بربری)، برنج قهوه ای، بیسکوئیت سبوس دار، سبوس گندم، جوانه گندم و برشتوک) داده شد و از آنان خواسته شد که برای مدت ۶ هفته روزانه ۵۰% از تعداد سروینگ غلات به دست آمده را به غلات کامل اختصاص دهند. به افراد گروه مقایسه نیز لیستی از غلات کامل داده شد و از آنان خواسته شد که اقلام ذکر شده در این لیست را تا پایان مرحله مداخله دریافت نکنند. پس از یک دوره ۴ هفته ای شستشو فاز دوم مطالعه برای مدت ۶ هفته آغاز شد و گروه ها جابجا شدند. نمونه ی خون ناشتا قبل و بعد از هر فاز مطالعه برای اندازه گیری پروفایل متابولیکی جمع آوری شد.
یافته ها: میانگین سنی و شاخص توده بدنی (BMI) افراد مورد مطالعه به ترتیب ۴۹٫۱±۲٫۱۱ سال و ۵٫۲±۵۷٫۲۳ کیلوگرم بر متر مربع بود. میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک افراد به ترتیب ۷٫۹±۴٫۱۱۱ و ۱٫۹±۴٫۶۶ میلی متر جیوه بود. ما تاثیر معنی داری از مصرف غلات کامل بر سطح قندخون ناشتا (۹/۱- در برابر، ۸/۳ میلی گرم در دسی لیتر (p=0.01)، تری گلیسیرید سرم (۱۶- در برابر، ۷ میلی گرم در دسی لیتر p=0.01) و افزایش معنی داری را در سطح لیپوپروتئین با چگالی بالای سرم (۳٫۶ در برابر، ۶٫۵- میلی گرم در دسی لیتر p=0.01) بعد از ۶ هفته یافتیم. اثر معنی داری از مصرف غلات کامل بر سطوح سرمی کلسترول تام و لیپوپروتئین با چگالی پایین و همچنین فشار خون مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه از تاثیر مثبت مصرف غلات کامل بر قند خون ناشتا و برخی از فراسنج های چربی خون (تری گلیسیرید و لیپوپروتئین با چگالی بالای سرم) در کودکان چاق و یا دارای اضافه وزن حمایت می کند.