مقاله تاثیر مصرف صبحانه بر عملکردهای شناختی و تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم دوره ابتدایی در شهرستان گرمسار سال تحصیلی ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف صبحانه بر عملکردهای شناختی و تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم دوره ابتدایی در شهرستان گرمسار سال تحصیلی ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله صبحانه
مقاله عملکرد شناختی
مقاله مدرسه ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: خانی سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر مصرف صبحانه بر عملکردهای شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم دوره ابتدایی انجام شد. روش پژوهش علی ـ مقایسه ای بود و در قالب تک آزمون با مقایسه دو گروه و به روش نمونه گیری غیر تصادفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان پایه چهارم مدارس ابتدایی شهرستان گرمسار در سال تحصیلی ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۹ بودند. برای انتخاب نمونه پژوهش ابتدا یک پرسشنامه مقدماتی در بین دانش آموزان پایه چهارم مدارس شهر توزیع گردید تا با کمک والدین خود کامل نمایند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، ۱۲۰ نفر از دانش آموزانی که از شرایط مشابه برخوردار بودند و تنها وجه افتراق آنها عادت به صرف صبحانه بود، به دو گروه ۶۰ نفری تقسیم شدند. برای سنجش متغیر ملاک در بعد عملکردهای شناختی از تست هوشی وکسلر کودکان (مرکب از ۱۰ خرده آزمون) و در بعد عملکرد تحصیلی از معدل ترم قبلی دانش آموزان بهره گیری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های میانگین، انحراف استاندارد و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مصرف صبحانه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عملکردهای شناختی آنان در ۷ خرده آزمون تکمیل تصاویر، تشابهات، تنظیم تصاویر، محاسبه عددی، طراحی مکعب، لغات و حافظه عددی تاثیر مثبت دارد (p£۰٫۰۵).