مقاله تاثیر مصرف رژیم با نمایه گلیسمی پایین بر چاقی و فشار خون در دختران نوجوان مبتلا به چاقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف رژیم با نمایه گلیسمی پایین بر چاقی و فشار خون در دختران نوجوان مبتلا به چاقی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمایه گلیسمی
مقاله چاقی
مقاله فشار خون
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کلیشادی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی پور مهین
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: علی رغم مطالعات متعددی که به بررسی تاثیر نمایه گلیسمی بر چاقی و فشار خون در بزرگسالان پرداخته اند، اما اطلاعات ناکافی و متناقضی در این باره برای نوجوانان وجود دارد. همچنین تاکنون تاثیر رژیم غذایی با نمایه گلیسمی پایین (LGI) با رژیم غذایی بر مبنای توصیه های تغذیه سالم (HNR) بر فشار خون و چاقی در نوجوانان مقایسه نشده است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر رژیم LGI بر شاخص های تن سنجی و فشار خون و مقایسه آن با رژیم HNR در نوجوانان دختر انجام شد.
مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده ۵۰ دختر بالغ کمتر از ۱۸ سال شرکت کردند. افرادی که در بین صدک ۸۵ و ۹۵ جدول نمایه توده بدنی برای سن طراحی شده توسط سازمان بهداشت جهانی قرار داشتند، مبتلا به اضافه وزن و افرادی که بالای صدک ۹۵ قرار داشتند مبتلا به چاقی در نظر گرفته شدند. افراد به طور تصادفی در دو گروه رژیم غذایی LGI و رژیم غذایی HNR تقسیم شدند. توزیع درشت مغذی ها در رژیم غذایی هر دو گروه یکسان بود. افراد گروه LGI لیستی از غذاهای مجاز دریافت کرده و به گروه HNR نیز لیستی از توصیه های تغذیه سالم به افراد داده شد. رژیم غذایی افراد با استفاده از ۴ ثبت غذایی در طول مدت مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر تن سنجی و فشار خون در ابتدای مطالعه و پایان آن اندازه گیری شد. (IRCT: 201109272839N4).
یافته ها: اطلاعات مربوط به ۴۱ نفر مورد ارزیابی قرار گرفت. نمایه گلیسمی رژیم غذایی افراد حاضر در گروه LGI کمتر از ۵۰ بود (۰٫۶۷±۴۲٫۶۷). در هر دو گروه کاهش معنی داری در نمایه توده بدنی (۰٫۵۵±۲۷٫۹۷ در مقابل ۰٫۴۸±۲۶٫۷۱ در گروه LGI و ۱٫۰۱±۲۸٫۸۲ در مقابل ۰٫۹۷±۲۷٫۷۵ در گروه HNR؛ P=0.0001 برای هر دو) و وزن (۲٫۲۳±۷۱٫۴۰ در مقابل ۲٫۰۳±۶۸٫۹۷ در گروه LGI و ۳٫۴۸±۷۷٫۹۵ در مقابل ۳٫۳۹±۷۵٫۸۱ در گروه HNR؛P=0.0001 برای هر دو). مشاهده شد ولیکن تغییرات به وجود آمده در فشار خون (تغییرات فشار خون دیاستولی ۴٫۴۶±۰٫۲۵- در گروه LGI و ۲٫۷۲±۰٫۲۱- در گروه HNR؛ P=0.995 و تغییرات فشار خون سیستولی ۲٫۵۲±۱٫۱۹- در گروه LGI و ۲٫۴۳±۲٫۳۶- در گروه HNR؛ (P=0.743 و شاخص های تن سنجی (تغییرات وزن ۰٫۷۸±۳٫۲۴- در گروه LGI و ۰٫۶۰±۲٫۷۰- در گروه HNR؛ P=0.582 و تغییرات دور کمر ۱٫۱۸±۴٫۹۹- در گروه LGI و ۲٫۰۸±۱٫۰۷- در گروه HNR؛ P=0.221 و تغییرات نمایه توده بدنی ۰٫۹۲±۴٫۳۵- در گروه LGI و ۰٫۵۸±۳٫۶۵- در گروه HNR؛ (P=0.514در دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مصرف رژیم با نمایه گلیسمی پایین بر چاقی و فشار خون اثری ندارد.