مقاله تاثیر مصرف داروی آتورواستاتین بر بافت پانکراس موش صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۴۴ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف داروی آتورواستاتین بر بافت پانکراس موش صحرایی نر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتورواستاتین
مقاله پانکراس
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جلودار غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استاتین ها داروهای بازدارنده آنزیم هیدروکسی متیل گلو تاریل کوآنزیم A می باشند که علاوه بر کاهش غلظت کلسترول پلاسما، کلسترول با دانسیته کم و تری گلیسرید را نیز کاهش می دهند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصرف داروی آتورواستاتین بر بافت پانکراس موش صحرایی نر بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۳۲ سر موش صحرایی بالغ نر به چهار گروه مساوی، کنترل و سه گروه آزمون تقسیم شدند. گروه های آزمون به مدت ۴۵ روز تحت درمان با داروی آتورواستاتین با دوزهای ۱۰، ۲۰ و 30 میلی گرم قرار داده شدند، بعد از اتمام دوره درمان موش ها با خونگیری از قلب کشته شده و بافت پانکراس آنها جدا شد. بعد از فیکس کردن، رنگ آمیزی بافت ها و تهیه اسلاید، قطر جزایر لانگرهانس اندازه گیری شد و تعداد سلول های جزایر لانگرهانس شمارش شد. داده ها با آزمون آماری تی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: بین میانگین قطر جزایر لانگرهانس در گروهای آزمون و کنترل اختلاف معنی داری وجود نداشت. میانگین تعداد سلول های جزایر لانگرهانس در گروه های آزمون نسبت به کنترل افزایش یافت (۰٫۰۵>p).
نتیجه گیری: تجویز آتورواستاتین سبب افزایش تعداد سلول های جزایر لانگرهانس می شود و افزایش سلول ها نیز سبب افزایش ترشح انسولین شده و در نتیجه قند خون کاهش می یابد.