مقاله تاثیر مصرف توام فوروزماید و سالبوتامول بر شاخص های اسپیرومتری بیماران مبتلا به آسم مداوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر مصرف توام فوروزماید و سالبوتامول بر شاخص های اسپیرومتری بیماران مبتلا به آسم مداوم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله فوروزماید
مقاله سالبوتامول
مقاله نبولایزر
مقاله اسپیرومتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبا محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کسائی سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اینکه استفاده از فوروزماید بخور شده در مبتلایان به حمله آسم که به درمان با آگونیست های بتای استنشاقی پاسخ مناسبی ندارند کمک کننده بوده است، این مطالعه جهت بررسی تاثیر فوروزماید با دوز۱۰mg  همراه با سالبوتامول بخور شده با دوز ۲٫۵mg بر شاخص های اسپیرومتری مبتلایان به آسم مداوم طراحی شد.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی ۵۳ بیمار با محدوده سنی ۱۸ تا ۷۵ سال با سابقه حداقل ۶ ماه علائم آسم مداوم به روش تصادفی بین دو گروه سالبوتامول (۲۷ نفر) و سالبوتامول + فوروزماید (۲۶ نفر) توزیع شدند. بیماران هر گروه بر اساس FEV1 به ۳ دسته آسم مداوم خفیف، متوسط و شدید تقسیم شدند. به بیماران سالبوتامول + فوروزماید یا سالبوتامول داده شد و ۱۵ دقیقه بعد از اتمام نبولایزر شاخص های اسپیرومتری ثبت شد و میانگین و انحراف معیار شاخص های اسپیرومتری و تغییرات آنها قبل و پس از دریافت سالبوتامول و مخلوط سالبوتامول و فوروزماید محاسبه گردید.
نتایج: هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر میانگین درصد تغییر FEV1 در گروه سالبوتامول (۲۷٫۵۰ درصد) و در گروه سالبوتامول + فوروزماید (۲۵٫۸۳ درصد) پس از درمان دیده نشد (P=0.72). همچنین، هیچ تفاوت مهمی بین دو گروه از نظر میانگین درصد تغییر سایر شاخص ها پس از درمان دیده نشد (P>0.25، FVC، PEF، MMEF، FEV1/FVC).
نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت مصرف توام فوروزماید (۱۰mg) و سالبوتامول نسبت به سالبوتامول در بهبود شاخص های اسپیرومتری آسم مداوم برتری ندارد.