مقاله تاثیر مسابقه رسمی بسکتبال بر تغییر هورمون های تستوسترون و کورتیزول سرمی زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۳۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر مسابقه رسمی بسکتبال بر تغییر هورمون های تستوسترون و کورتیزول سرمی زنان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان بسکتبالیست
مقاله رقابت و نتیجه
مقاله تستوسترون و کورتیزول سرمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدق روحی گلنوش
جناب آقای / سرکار خانم: رواسی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: گائینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خالدی ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مسابقه رسمی بسکتبال و نتیجه حاصل از آن بر پاسخ هورمون های تستوسترون و کورتیزول سرمی و نیز تفاوت احتمالی در مقدار هورمون های بازیکنان اصلی و بازیکنان ذخیره می پردازد. به این منظور دو تیم از مرحله ضربدری مسابقات دسته یک باشگاه های تهران به صورت هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری خونی از ۲۲ ورزشکار زن (با میانگین سن ۲۰ سال، تستوسترون استراحتی ۰٫۵۰۷ نانوگرم بر میلی لیتر و کورتیزول استراحتی ۹۶٫۱۴۳ نانوگرم بر میلی لیتر) دو ساعت قبل و ۱۵ دقیقه پس از اتمام مسابقه صورت گرفت. زمان شرکت فعال در مسابقه برای هریک از بازیکنان دو تیم به طور جداگانه ثبت و داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t مستقل و t وابسته تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مقدار افزایش هر دو هورمون تستوسترون و کورتیزول متعاقب یک مسابقه رسمی بسکتبال برای بازیکنان اصلی دو تیم که ۷۰ درصد از زمان بازی در مسابقه شرکت فعال داشتند، معنی دار بود (p<0.05) .اما تغییرات تستوسترون و کورتیزول در حین مسابقه با پیروزی و شکست ارتباطی نداشت (p>0.05). در نتیجه می توان گفت یک مسابقه رسمی با چالش های فیزیکی و روانی خاص رشته بسکتبال، در افزایش چشمگیر هورمون های تستوسترون با آثار آنابولیکی قوی و کورتیزول سرمی با آثار کاتابولیکی در زنان ورزشکار موثر است. با در نظر گرفتن تغییرات فیزیولوژیکی متعاقب مسابقه بسکتبال، می توان به کسب نتایج مطلوب و حفظ سلامت ورزشکاران کمک کرد.